Dankbaar.org

Omschrijving

"Er is zo ontzettend veel om en in ons om dankbaar voor te zijn. Alleen door hier aandacht aan te geven worden we dit ons bewust. Je aandacht voor dankbaarheid kan worden ondersteund door de koppeling van denken aan iets waar je dankbaar voor bent en het in je handen houden van kralen. Wij maken hiervoor 'dankbaarheidsstrengen'. Onze ervaring is dat wanneer we ons regelmatig afstemmen op dankbaarheid, dit gebied in ons gemakkelijker op de voorgrond treedt en er een voelbare fysieke verandering plaats kan vinden. In de praktijk blijkt dat mensen baat hebben bij het gebruik van een streng."

Dankbaar.org probeert daarom de strengen bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Wanneer je dankbaarheid in jezelf weet aan te spreken vergroot dit je vermogen zorg te hebben voor je omgeving. Het doel van dit initiatief is om projecten, die aandacht hebben voor bewustwording voor kinderen en jongeren, financieel te ondersteunen met de opbrengsten van de dankbaarheidsstrengen. Dankbaar.org bestaat uit een zestal vrijwilligers.

Motivatie

"Dankbare mensen zijn tevreden mensen die zorg hebben voor alles en iedereen. Met de opbrengst ondersteunen we projecten die aandacht hebben voor bewustwording van kinderen en jongeren. Als start hebben we TenTinhetbos ondersteund met het kopen en inrichten van de TenT. Ondertussen zijn we zover dat we de stap hebben gezet ook andere organisaties, al is het op kleine schaal te ondersteunen."

Benodigdheden

"We hebben geen know-how in onze groep over hoe we ons verder kunnen professionaliseren. We zouden graag een grotere productie en verkoop aan kunnen. Nodig is kennis van zaken en een stappenplan om tot een grotere verkoop en productie te komen."

Bijdrage GreenWish

*Ondersteunen bij het uitwerken van de focus,
*Gezamelijk de doelstelling bepalen,
*Hulp bij het maken van een actieplan,
*Hulp bij marketing/communicatie/pr-advies.

Contactpersonen

Lisette Doesburg, Utrecht

Locatie

Utrecht - Utrecht
Interessegebied
Samenleving
Website
www.dankbaar.org