initiatievenknooppunten financieringsmodel

Starters4communities: Een financieringsmodel dat klopt!

Leren van elkaar

Overal in het land zijn plekken waar duurzame en maatschappelijke initiatieven kunnen ontstaan en groeien. Van Hubs en netwerken als Plug de Dag en Hanzelab, tot organisaties als KNHM en bewonersnetwerken. We noemen deze plekken “initiatiefknooppunten”. Door hun inzet komen meer initiatieven tot stand. Onze stelling is, dat als de knooppunten kunnen groeien en hun werk beter kunnen doen, er meer en beter maatschappelijk initiatief van de grond komt. Tegelijkertijd is er ook veel behoefte om van elkaars ervaringen te leren en met elkaar deze verbindende, intermediaire laag te professionaliseren. Daarom zij we gestart met een  “Academie” van en voor knooppunten. Op 16 november trapten we af met een sessie over financieringsmodellen. Dit is een interessant onderwerp voor andere knooppunten. Vinden van financiële continuïteit en een geschikt financieringsmodel is een van de vragen van deze tijd.

Starters4communities

Raoul Becher vertelde over het succes van Starters4Communities. In een notendop is de essentie: een groep van 20 jongeren volgt gedurende vijf maanden een trainingsprogramma in sociaal ondernemerschap. Ze brengen het geleerde direct in de praktijk bij het ondersteunen van zes bewonersinitiatieven. Prachtig concept! Zo worden starters op de arbeidsmarkt gekoppeld aan bewonersinitiatieven met ambitie. Het mes snijdt aan meerdere kanten.
Inmiddels doen ruim 250 starters mee aan 16 programma’s en zijn 88 wijkinitiatieven een stap verder gebracht. Ruim de helft van de deelnemers vond werk dankzij deelname. En van de wijkinitiatieven geeft 96% aan baat te hebben gehad bij de ondersteuning. Dit zijn indrukwekkende getallen. Hier lees je er meer over hoe ze dat doen.

Financieringsmodel

Behalve het dubbele doel vind ik ook het financieringsmodel achter de programma’s bijzonder. Het klopt! Deelnemers aan het programma betalen ieder een eigen (bescheiden) bijdrage en crowdfunden als groep ongeveer de helft van de kosten. Dat is integraal onderdeel van het leerprogramma. Het andere deel van de kosten wordt betaald door direct belanghebbenden bij florerende wijkinitiatieven. Dat kan de gemeente zijn, of een welzijnsorganisatie.

Starters4communities groeit. Een van de succesfactoren is volgens mij dat ze de waarde die zij hebben direct vertalen naar de belanghebbenden. En dat ze er geen geld van buiten “het systeem” voor nodig hebben. Een leerpunt voor alle knooppunten die bezig zijn met (financiële) continuïteit.
Ineke van Zanten
25 november 2015