Ondernemen met NME - GreenWish workshop Rotterdam

Ondernemen met NME, meer opdrachten dan je aan kan

NME centra maken een snelle wending. Van leskistenmaker naar adviesdienst over duurzaamheid voor bedrijven, zorgcentra en ‘ook’ scholen. Om deze wending kracht bij te zetten, organiseerde GreenWish in opdracht van Duurzaam Door en GDO op 12 december een bijeenkomst in een reeks voor NME-centra. Zes centra sloten aan. Anne van Woudenberg van Duurzaamheidscentrum de Bokkesprong, gemeente Rotterdam, en Brenda Jasperse van Natuur & Zo, gemeente Terneuzen, vertelden over de weg die zij afleggen.

Begin klein en persoonlijk en wees flexibel

De gemeente Rotterdam sloot de educatieve tuin, maar de tuin was daarmee niet weg. Anne nodigde een klein groepje mensen uit de buurt uit, om te vragen of ze interesse hadden om iets in de tuin te doen. Het ging om iemand van de buitenschoolse opvang, het kinderdagverblijf en de VMBO school. Sindsdien gaat het KDV met 4 groepen van 15 peuters en 2 leidsters wekelijks  de tuin op. Het KDV betaalt de kosten van de tuinbegeleider (€ 51,- per uur) en een huurkoop-prijs voor de materialen. Zelfde constructie geldt voor de BSO en de VMBO. Er wordt jaarlijks een vast programma gemaakt in de vorm van een offerte. De kracht van de Bokkensprong is dat de mensen heel flexibel zijn en inspelen op het weer en de wensen van de kinderen: ‘gewoon 06-nummers uitwisselen zodat lijntjes kort zijn en je via whatsapp met elkaar kan schakelen’.

 

Geen NME, geen lessen maar ‘vrij’

“We hebben het eigenlijk nooit over ‘NME’ met de BSO en het KDV. We draaien ook geen educatief programma. We willen dat de kinderen het hier gewoon fijn hebben buiten. Het is geen “school”, het is “vrij”. In zomervakantie trekt de BSO veel kinderen naar de tuin met het spannende ‘Leven van de Natuur’. Voor veel BSO kinderen zijn dit dagen die zij niet willen missen, en voor de Bokkesprong is dit een extra ‘product’ in hun groeiende aanbod.

 

Voortgezet onderwijs is andere koek

De Bokkesprong levert mensen op de tuin, maar de kinderen worden gewoon begeleid door de leerkrachten. In het voortgezet onderwijs is die begeleiding onzekerder, omdat er vaak leerkrachten afwezig zijn en vaker wordt gewisseld. Dat bemoeilijkt het programma. De Bokkesprong wil hiervan minder afhankelijk zijn en onderhoudt de tuin bijvoorbeeld meer zelf. Ook worden de activiteiten ondersteund door You Tube-filmpjes en Smartphone toepassingen.  Moderner, en onafhankelijker. De school gebruikt de prachtige fotoreportage voor PR en groene profilering.

 

Nog niet commercieel

Rotterdam zit in de luxe positie dat de medewerkers in dienst zijn van de gemeente. Daardoor hoeft zij niet voor alles geld te vragen. De VaderKind-dag, de Klassemoeder-ochtend, het zijn leuke activiteiten die er gewoon bij gedaan worden.
De extra inkomsten gaan niet in de kas van De Bokkesprong. In de toekomst zou dat kunnen. Daar is zeker ook groei mogelijk, want nu wordt ‘slechts’ zaken gedaan met directe buurtgenoten.

Ondernemen met NME - workshop Rotterdam - GreenWish

 NME Uitzendbureau

Welke vorm dat kan aannemen is te zien in Zeeuws-Vlaanderen. Brenda Jasperse organiseert met slechts 1,4 fte (in dienst van de gemeente) meer dan 500 activiteiten per jaar. Ze heeft een kring van 25 zzp-ers die de projecten uitvoeren. Deze krijgen van 42,50 tot 50,00 euro per activiteit. Brenda doet zaken met de VVV voor activiteiten met toeristen, dagopvang voor ouderen, BSO, Brede scholen, maar ook met een chemiebedrijf en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De opdrachtgevers zijn heel divers. Natuur en Zo doet de coördinatie van de activiteiten, kan mooie verbindingen leggen en bewaakt de kwaliteit.  Juist omdat Natuur en Zo geen eigen tuin heeft, is ze slim in het combineren van voorzieningen bij anderen.

 

Denken in mogelijkheden

Brenda is een netwerker. Dat wil zeggen dat ze naar allerlei bijeenkomsten gaat waar bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties samenkomen. Je moet een gezicht hebben. Brenda is heel goed in het spotten van mogelijkheden en meedenken in kansen. ‘ Een beetje bluffen kan geen kwaad. Soms denk ik later “hoe doe ik dat?”, maar altijd komt het goed.’ De beren op de weg komen later wel. Die zien andere mensen van Natuur en Zo en dat is nuttig, een goed team bestaat uit verschillende talenten. .

 

Programma’s op provinciaal en landelijk niveau

Brenda raadt iedereen aan om scherp te zijn op landelijke en provinciale programma’s zoals ‘Jong leren eten’ en Nederland Schoon. Hier is vaak behoefte aan nuttige projecten om deze programma’s te laden. Brenda laat zich hierbij niet leiden door de beschikbare ‘potjes’, maar door de vraag die er achter zit. NME centra kunnen vaak veel betekenen in deze vraag: zij hebben een uitgebreid netwerk en veel kennis en kunde in huis op verschillende duurzame thema’s.

Door jezelf goed in de kijker te spelen, op de hoogte te zijn van programma’s en door het niet zelf te doen maar samen, heeft Natuur en Zo meer werk dan ze aankan. Dat doen nog weinig centra haar na.

Workshop Ondernemen met NME - december GreenWish

Subsidieregelingen ontwikkeling

Subsidieregelingen vernieuwd

Geld kan versterken, maar ook vervormen. Zeker bij maatschappelijk initiatief. Daarom denken steeds meer gemeenten goed na over hun subsidieregelingen. GreenWish denkt mee. Geld is maar één manier om het initiatieven gemakkelijker te maken. Een goede combinatie van zaken is de clou.

Maatschappelijke initiatieven zijn vaak afhankelijk van subsidie, omdat ze iets doen waar nog geen markt voor bestaat. Maar omdat er subsidie bestaat, hoeft de overheid niet per se andere manieren te bedenken om initiatieven de ruimte te geven. Dat zou wel heel goed zijn, omdat subsidie bijna altijd eindig is. De initiatieven komen dan in de knel.

Andere instrumenten zijn bijvoorbeeld maatschappelijk aanbesteden en right to challenge. Kijk waar je gewoon direct zaken kunt doen met de initiatieven in jouw gemeente. Daarvoor moet je ze goed op het netvlies hebben: waar ze zitten, wat ze doen, hoe goed ze zijn. Die zichtbaarheid en die inhoudelijke informatie is vaak een punt. Nog maar weinig gemeenten houden gedetailleerd gegevens bij.

Veel initiatieven hebben meer baat bij praktische ondersteuning, dan bij geld. Sommigen hebben moeite met de stap van idee naar plan, anderen bij de stap van plan naar werkelijkheid. In iedere gemeente  zitten knooppunten, waar initiatieven terecht kunnen. Maak  coaching en advies onderdeel van de regeling. Bijvoorbeeld met een voucherregeling.

GreenWish denkt mee met de gemeenten Den Haag en Leusden. Binnenkort organiseren we een inspiratiegesprek over dit thema, waar we ook andere gemeenten voor willen uitnodigen. Heb je interesse, stuur een mail naar info@greenwish.nl

 

Duurzame Dinsdag Zaal

Groene Spreekuur Duurzame Dinsdag Tweede kamer

In september waren de politici eensgezind: meer ruimte voor duurzaam initiatief is nodig. We praten met een delegatie Tweede kamer-leden in januari verder over het thema duurzaam inkopen, want daar heeft duurzaam initiatief echt baat bij.

Juist omdat er al veel aandacht voor is, is het mogelijk om echt verschil te maken, aldus Stientje van Veldhoven. Van praten naar doen! De formule van het Groene Spreekuur is als voorgaande jaren een ‘bijzondere procedure’. Dat betekent dat er geen politiek wordt bedreven, maar alleen geluisterd wordt en vragen gesteld aan de anderen aan tafel. Aan tafel zitten een delegatie Tweede Kamer-leden, enkele initiatiefnemers uit de Duurzame Dinsdag koffer die spreken uit eigen ervaring en enkele experts. Als je het Groene Spreekuur als toehoorder wilt bijwonen, stuur dan een mailtje naar info@greenwish.nl

Natuur en Milieu Educatie

Natuur en Milieu Educatie centra als duurzaamheidsknooppunten

Veel NME centra zijn nieuwe manieren van werken aan het ontwikkelen: naast het educatiepakket voor basisscholen, kijken ze naar andere manieren om hun expertise en netwerk in te zetten. In samenwerking met GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling) hebben we dit jaar een aantal trainingen voor NME en duurzaamheidscentra georganiseerd. Zo’n 18 centra gingen aan de slag met plannen voor aanpak, bijvoorbeeld om samen te gaan werken met bewonersinitiatieven, of om het aanbod voor andere doelgroepen of klanten te formuleren.

Er zijn verschillende redenen om deze slag te maken: sommige centra zien dat er veel nieuwe initiatieven op het eigen werkveld ontstaan en zoeken manieren om samen te werken. Sommige centra hebben te maken met minder reguliere inkomsten en willen daarom ook graag in opdracht van andere klanten gaan werken. Ook voor veel NME centra geldt: op eigen benen. Van groot belang hierbij is om samenwerking te zoeken met andere spelers in jouw regio. Wie hebben belang bij jouw kennis en diensten, wat vraag je hen en wat bied je? Ga je samen nieuwe projecten opzetten, of ga je een opdrachtgever-nemer relatie aan?

Als vervolg op de training organiseren we een aantal inspiratiesessies waarin NME centra, en andere maatschappelijke of duurzaamheidsknooppunten ervaringen uitwisselen. Op 17 november waren we bij Het Groene Huis in Amersfoort waar we spraken over samenwerking met bewonersinitiatieven, lees hier. Op 12 december kwamen we samen in Rotterdam, waar we focussen op het werken als ondernemer: NME aanbod in opdracht van klanten. Interesse in meer van dit soort sessies? Hou onze agenda in de gaten!

Groen en Doen - groenvrijwilligers

Groen en Doen, subsidie op basis van vertrouwen

In drie ronden Groen en Doen zijn ruim 2100 vouchers ter waarde van 1.000 euro uitgereikt aan groene vrijwilligers. Met deze vouchers konden mensen een opleiding of cursus doen waardoor zij hun vrijwilligerswerk beter en veiliger konden doen. Ze konden met een voucher ook zelf een opleiding organiseren en gratis aanbieden aan anderen. GreenWish voerde deze regeling uit in opdracht van het Ministerie van EZ. In de laatste ronde werkten we samen met RVO. In eerdere ronden werkten we samen met LandschappenNL en Dienst Regelingen. Deze manier van subsidie verlenen is licht, luchtig en laagdrempelig en bijzonder succesvol. De regeling stoelde op vertrouwen! 

In de laatste en derde ronde (2015-2016) zijn 795 vouchers verstrekt. Voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie was dat mensen een of meerdere blogs schreven op www.groenendoen.nu. Daardoor lag controle in de samenleving en was uitgebreide verantwoording met bonnetjes niet nodig. Dat was prettig voor de vrijwilliger, maar het is ook manier om de behandelingskosten minder hoog te laten zijn. Als subsidieverlener hoef je dan immers niet voor elk verstrekt voucher keer een financiële verantwoording uit te voeren. Er ontstond bovendien een levendige community van groen en doeners, die naar hartenlust hun ervaringen deelden via blogs en facebook.

De vouchers hebben ongelofelijk veel opgeleverd

Vrijwilligers hebben nieuwe doelgroepen bereikt, hun kennis en vaardigheden zijn toegenomen, nieuwe netwerken zijn ontstaan en er zijn nieuwe projecten gestart. Maar misschien is het meest belangrijke, dat de regeling bijdraagt aan een gevoel van waardering. Waardering door de omgeving, waardering door organisaties en waardering door de overheid. In november 2016 maakten we een evaluatie en ondervroegen de aanvragers uit de laatste ronde Groen en Doen. Via de regeling zijn veel nieuwe mensen bereikt; 62% van de respondenten geeft aan dat zij via Groen en Doen de interesse hebben weten te wekken van mensen die voorheen geen of heel weinig belangstelling voor natuur hadden. En 20% van de aanvragers was nog niet of nauwelijks actief als groene vrijwilliger. Voor hen was de voucher een duidelijke stimulans. Van deze evaluatie zal binnenkort een rapport verschijnen. Wil je dit lezen? Stuur een mail naar info@greenwish.nl , dan zenden we je ter zijner tijd het evaluatierapport toe.

Opvolging, wordt vervolgd…

De subsidieregeling Groen en Doen eindigt dit jaar. De provincies en landelijke organisaties denken na over hoe zij meer kunnen doen voor groene vrijwilligers, maar hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Wij denken dat deze wijze van subsidie verlenen meer navolging verdient, en interessant is voor overheden en fondsen. Stimulans van initiatieven en community building gaan op deze manier hand in hand.

duurzame doelen samen bereiken

Duurzame doelen samen realiseren: werken als een magneet

Duurzame doelstellingen realiseren met bewoners: hoe werk je samen? Steeds meer organisaties gaan die samenwerking aan, en de samenwerking wordt op verschillende manieren vormgegeven. Voor NME en duurzaamheidscentra is het een zeer actuele vraag, omdat veel particulieren en bewonersinitiatieven projecten opzetten die raken aan het NME werkveld. Op 17 november wisselden gemeenten, NME centra en bewonersinitiatieven ervaringen uit, tijdens een inspiratiesessie van de Maatschappelijke Knooppunten in het Groene Huis te Amersfoort.

Faciliteren van anderen

Brigit Kuijpers werkt bij de gemeente Amersfoort, en is daar vanuit het Groene Huis aanspreekpunt voor duurzaam initiatiefnemers. Bij het Groene Huis hebben ze een aantal beleidskeuzes gemaakt over hun aanpak. Een belangrijk punt is dat het Groene Huis niets zelf doet wat anderen, buiten de gemeente, al doen of willen doen. Andere aanbieders van natuuractiviteiten (bv zzp-ers die natuurverjaarsfeestjes aanbieden) mogen hun aanbod op de site van het Groene Huis zetten, en het Groene Huis zal zelf geen verjaarsfeestjes organiseren. Medewerkers van het Groene Huis voeren zelf geen projecten uit, maar faciliteren. Voor initiatiefnemers is er altijd ruimte voor koffie en een gesprek, maar het Groene Huis zal geen initiatieven ‘overnemen’. En als klassen naar het Groene Huis komen voor een project, voert de docent zelf het project uit.

Brug tussen initiatieven en beleid

Omdat het Groene Huis onderdeel van de gemeente is, zien de medewerkers een belangrijke rol voor zichzelf als ‘stadhuiscoach’. Ze kunnen ‘bemiddelen’ bij vragen van initiatiefnemers die betrekking hebben op afval, groenbeheer, leegstand, enz. en dus met andere gemeentelijke afdelingen te maken hebben. Brigit waakt er dan voor om collega’s te gaan overtuigen, maar maakt wel bespreekbaar wanneer ze aarzelingen of terughoudendheid bespeurt, waarom dat dan is. Soms blijkt er dan meer te kunnen dan in eerste instantie bleek, maar soms is een nee soms ook gewoon een nee. En soms kan iets lang duren: bij een eerste gesprek met een initiatiefnemer is de tijd nog niet rijp, maar een jaar later komen collega’s binnen de gemeente erop terug en ontstaat er wel beweging.

Verrassend netwerken

Netwerken, toegankelijkheid en een open houding zijn belangrijk: zelf naar bijeenkomsten gaan, waar je ‘onverwachte’ gesprekspartners treft. En ook het Groene Huis openstellen voor verrassende partners, die zich ook –en soms op een hele andere manier- met duurzaamheid bezig houden. Dat brengt nieuwe mensen en onderwerpen op je pad. Een Groen café organiseren: een maandelijkse ontmoeting met open agenda voor groen en duurzaam geïnteresseerden. Liefst met zeepkist: zodat mensen vragen kunnen stellen en verbindingen leggen. Zo bied je de mogelijkheid om verschillende netwerken aan elkaar te knopen, en wordt je zelf ook een ‘magneet’.

Kijken hoe het kan

Maike Nelissen werkt bij de Ulebelt in Deventer. De Ulebelt is een onafhankelijke stichting. Ze krijgen subsidie van de gemeente voor een deel van de taken, maar hebben ook andere inkomstenbronnen. Het feit dat de Ulebelt geen reguliere financiering heeft om initiatieven te faciliteren, maar hun positie en keuzes anders dan die van het Groene Huis. Wel geeft ook Maike het grote belang aan van een open grondhouding: als een bewoner komt met een vraag is de reactie altijd ‘ja, dat kan bij ons, en we gaan samen kijken onder welke voorwaarden’. Zo kwam er jaren geleden iemand die een koetsierclub wilde beginnen met de pony van de Ulebelt en kinderen met een rugzakje. Deze initiatiefneemster is daarmee gestart, als zelfstandige op het terrein van de Ulebelt. Haar initiatief is langzaam uitgegroeid tot de werkwijze die we nu hebben: dagbesteding met kinderen, door  zzp-er en een gekwalificeerde dierverzorger.

Groene Loper: verbindende rol

Binnen het project De Groene Loper, dat de Ulebelt in opdracht van de Provincie Overijssel de afgelopen 2 jaar heeft uitgevoerd, hebben ze bewonersinitiatieven op andere locaties dan het terrein van de Ulebelt gesteund. Het ging om groene buurtinitiatieven: buurttuinen, en andere combinaties van spelen en ontmoeten. Er is o.a. een levendig netwerk ontstaan van bestaande buurtmoestuinen. Vraag is, nu het project bijna is afgelopen, wat de rol van de Ulebelt nu is. Maike zoekt naar manieren om het netwerk op andere plekken in te bedden. Een goede mogelijkheid is het groenbedrijf van de gemeente, dat zelf op zoek is naar aansluiting bij buurtinitiatieven.

Een vraag die Maike had binnen de Groene Loper, en die breed gedeeld wordt in de groep, is ‘hoe vind je initiatieven’ of ‘ hoe vinden initiatieven jou’? In het geval van de Groene Loper waren het bestaande moestuinen die door de Ulebelt ondersteund werden, maar hebben zich geen nieuwe initiatieven gemeld. Je moet erop uit om initiatieven te vinden (denk aan Groencafe’s, netwerkbijeenkomsten, inspiratiesessies, het buurthuis) en veel doen om gevonden te worden: aangeven op je site wat je kunt betekenen, social media, en vooral veel gebruik maken van je netwerk en persoonlijke contacten: als je iemand goed helpt (goed verwijzen is ook helpen) vertelt zich dat door.

Deelnemen vanuit eigenaarschap

Een andere belangrijke vraag ging over netwerken: hoe houd je een netwerk levendig? Ook dit blijkt in de praktijk best lastig. Een verklaring kan zijn dat er één trekker is: hoe meer er namelijk 1 zender is, hoe groter de kans dat het netwerkt stopt als de centrale zender stopt. Het is dus zaak om vanaf de start te werken met inbreng van meer zenders, die niet alleen deelnemer zijn maar ook eigenaar. De toegevoegde waarde moet voor alle deelnemers duidelijk zijn. In veel netwerken zitten zowel mensen in ‘betaalde tijd’ (vanuit hun functie) als mensen die niet betaald worden voor hun aanwezigheid. Dat kan gaan wringen. Houd voor ogen waarom je deelneemt aan een netwerk. Als daar geen financiële vergoeding tegenover staat, kan het ook op een heel ander vlak liggen. Dit kunnen warme ingangen in nieuwe netwerken zijn, of kansen op gezamenlijk aanbesteden. Er moet sprake zijn van wederkerigheid. Deze wederkerigheid wordt makkelijker als zzp-ers en sociaal ondernemers zich zakelijk opstellen, en vragen naar de financiële mogelijkheden als hen om specifieke inbreng gevraagd wordt.

Wereldprijs Spireaux initiatief

ASN Bank Wereldprijs voor duurzame doeners

ASN Bank Wereldprijs voor duurzame doeners

Tot 23 september kun je je initiatief weer aanmelden voor de ASN Bank Wereldprijs 2016. Deze jaarlijkse wedstrijd is er voor sociaal ondernemers die bijdragen aan duurzaamheid. Deelnemers maken niet alleen kans op een geldprijs maar ook op coaching, training en publiciteit.

Er zijn vijf thema’s en er wordt een publiciteitsprijs uitgereikt. In totaal wordt er maximaal 45 duizend euro verdeeld over meerdere projecten. De concrete ondersteuning en advies tijdens het traject zijn minstens zo waardevol. Ook de niet prijswinnaars hebben zo baat bij het meedoen aan de Wereldprijs!

Wij maken elk jaar met veel plezier deel uit van de jury. Ineke van Zanten: “Je komt prachtige initiatieven tegen. Spireaux bijvoorbeeld, een van de winnaars van vorig jaar. Zij kweken verse Spirulina (gemaakt van algen) in innovatieve photo-bioreactoren. Verse Spirulina is een supergezonde en duurzame voedingsbron. Wat mij betreft een initiatief dat de groeiende aandacht voor plantaardig eten aankondigt. Maar je ziet ook andere initiatieven bijvoorbeeld rond off-the grid wonen of veilig bouwsystemen voor gebieden waar veel aardbevingen zijn.” Via de website van de ASN Bank Wereldprijs kun je je aanmelden en je laten inspireren door de initiatieven en vele blogs.

Prijswinnaars Duurzame Dinsdag prijzen

Politici verrassend op een lijn op Duurzame Dinsdag

Op dinsdag 6 september werd voor de 17e keer Duurzame Dinsdag gehouden. De jaarlijkse thermometer voor duurzaam initiatief. Dit jaar waren er 511 inzendingen, de signalen daaruit werden voorgelegd aan politiek en beleid. De oogst van deze editie is veelbelovend. Terwijl die dag de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen werden gepresenteerd en de pers de onderlinge verschillen uitvergrootte, waren de Kamerleden van 6 aanwezige partijen eensgezind. Als we de voornemens in praktijk brengen, krijgen duurzame maatschappelijke initiatieven de invloed die ze verdienen. En krijgt duurzame ontwikkeling er een krachtige motor bij. Hier de oogst op een rij.

Krachtig optimisme in het spotlicht

Dagvoorzitter Natasja van den Berg gaf bij aanvang van Duurzame Dinsdag tientallen initiatiefnemers het woord. Niet alleen zitten tussen de inzendingen baanbrekende innovaties, het laat het onverwoestbaar optimisme en de gedrevenheid zien, om bij te dragen aan een betere wereld. Alleen dat al, is oogst van Duurzame Dinsdag: dat deze verhalen voor camera’s worden verteld.

Lintjes en prijzen versterken initiatieven

Prinses Laurentien deelde dit jaar de lintjes uit aan klinkende namen: Fyke Sybesma, Jan Jonker en Jeremy Leggett. Grote namen, die het evenement klasse gaven. Ook de prijswinnaars, allen te bewonderen op Duurzame Dinsdag waren van grote kwaliteit. De prijzen geven deze initiatieven publieke aandacht, en meer vertrouwen bij hun toekomstige contacten. Hulde!!

Troonrede laat de urgentie voelen

Maurits Groen, de nummer een van de Trouw Duurzame Top 100, sprak de duurzame troonrede uit. Hij liet iedereen voelen, dat er haast er is. Er is een horizon van slechts vijftien jaar, voordat het klimaatprobleem de aarde ontwricht. Zijn voorstel voor een  ministerie van Duurzaamheid kreeg veel bijval.

De koffer in goede handen

Staatssecretaris Dijksma was zichtbaar blij met de koffer en kondigde aan er ook iets mee te doen. Hier liggen kansen. Wij zien voor ons, dat ambtenaren en initiatiefnemers met elkaar in contact komen en kijken hoe men elkaar kan versterken bij het bereiken van de duurzame missies.

Politiek verrassend op een lijn

Uit de analyse van de inzendingen bleken tenminste twee thema’s belemmerend voor maatschappelijk initiatief: er is behoefte aan langlopende overbruggingsfinanciering en er is behoefte aan programma’s die de wereld van maatschappelijk initiatief samenbrengt met de wereld van gevestigde bedrijven en overheden.

Kamerleden van D66, GroenLinks, CDA, PvdA, SP en VVD kwamen tot de volgende conclusies:

 • – Het opzetten van een ontwikkelingsbank voor overbruggingskrediet voor duurzame maatschappelijke initiatieven/ondernemingen. Zo’n bank bestaat al voor initiatieven op het terrein van ontwikkelingssamenwerking FMO. Deze kan kredieten verstrekken met langlopende termijnen (10 jaar) tegen lage of geen rente aan initiatieven met hoge risicoprofielen.
 • – Veroorzaken van matches tussen initiatiefnemers en gevestigde ondernemers in de keten. Het zijn nog twee werelden, maar door begeleid samen op te lopen, krijgen nieuwe business opportunity’s een kans en is kruisbestuiving mogelijk voor beide partijen.
 • – Duurzaam inkopen (nog) meer kracht bijzetten. Het onderwerp heeft aandacht, maar de praktijk is erg weerbarstig. Extra impuls blijft nodig. Niet alleen op nationaal niveau, maar vooral op lokaal niveau.
 • – Meer aandacht voor handhaving van de regels die er al zijn, maar nog niet volop worden benut (zoals de verplichting uit de Wet Milieubeheer om milieumaatregelen te nemen die na 5 jaar zijn terugverdiend).

Wat doet GreenWish met de oogst

De analyse die we hebben gemaakt van de inzendingen leggen we binnenkort voor aan ambtenaren van het ministerie van EZ en IenM in het leerprogramma EmpoweringPeople. Dit programma gaat begin november van start. Daarnaast organiseren we namens Duurzame Dinsdag binnenkort een Groen Spreekuur  met Tweede Kamerleden. Geen politieke, maar een verdiepende bijeenkomst. We hopen de politieke partijen te kunnen voeden met praktijkinformatie, ten behoeve van moties en plannen. Stap voor stap komt er meer ruimte voor duurzaam initiatief.

Duurzame Dinsdag Zaal

Duurzame Dinsdag: circulaire economie en zonne-energie in de spotlights

In de oude zaal van de Tweede Kamer nam staatssecretaris Sharon Dijksma vandaag een koffer vol duurzame ideeën in ontvangst. Deze 511 ideeën laten samen zien dat duurzaamheid leeft, in alle lagen van de samenleving. De beste ideeën kregen een prijs om hun idee verder te helpen. Ook werden drie personen onderscheiden met een Duurzaam Lintje, en pleitte Maurits Groen in de Duurzame Troonrede voor een ministerie van Duurzaamheid.  

 

Dijksma: “Het recordaantal duurzame initiatieven laat zien dat de aandacht voor een groenere, duurzame wereld groot is. En dat moet ook, want we staan voor een flinke opgave. Het tegengaan van klimaatverandering en hoe om te gaan met grondstoffen die steeds schaarser worden, vragen om creatieve ideeën vanuit alle hoeken van de samenleving.

 

De volle koffer met duurzame initiatieven biedt veel inspiratie voor de eerste nationale klimaattop, die op 26 oktober door Dijksma wordt georganiseerd. De staatssecretaris kondigde eveneens een nieuwe circulaire economie prijs aan. De uitreiking ervan vindt volgend jaar tijdens Duurzame Dinsdag plaats.

 

Duurzame Troonrede

De Duurzame Troonrede werd uitgesproken door Maurits Groen, duurzaamheidsgoeroe en nummer 1 van de Duurzame Top 100. Hij pleitte voor een alomvattend plan voor de verduurzaming van de Nederlandse economie: energievoorziening, industrie, landbouw en veeteelt, wonen en mobiliteit. Een ministerie van Duurzaamheid is daarin volgens hem onontbeerlijk. Ook roemde Groen de stormachtige groei van zonnestroom. “Een zonnefabriekje op je eigen dak vertegenwoordigt veel meer dan alleen maar goedkope, duurzame energie. Het is ook een uitdrukking van betrokkenheid en je steentje bijdragen. Het versterkt een gevoel onafhankelijkheid. En mensen willen hun enthousiasme daarover ook graag delen. Het zijn samen talrijke naamloze individuen die elk een bijdrage leveren aan een duurzame omslag.

 

Duurzame Lintjes

Prinses Laurentien van Oranje reikte drie Duurzame Lintjes uit: aan Feike Sijbesma, Jan Jonker en Jeremy Leggett. Het Duurzame Lintje is de enige onderscheiding in Nederland op het gebied van duurzaamheid. Het lintje is een eerbetoon aan individuen die zich op een bijzondere manier hebben ingespannen ten behoeve van een duurzame samenleving.

 

Prijzen voor duurzame initiatieven

De jury van Duurzame Dinsdag reikt prijzen uit voor de meest innovatieve ideeën binnen diverse thema’s:

 • Asito Sociale-innovatieprijs: HackYourFuture
 • VHG Groenprijs: 1000ha nieuwe stedelijke natuur
 • Greenchoice Energieprijs: Schooldakrevolutie
 • ENGIE Jongerenprijs: Bluerise
 • NS Reis mee-prijs: Duurzame gezinsauto Stella
 • Lidl Voedselprijs: PeelPioneers
 • Kracht in NL-publiciteitsprijs: Afval loont en De Ceuvel
 • Duurzame Dinsdagprijs: Dutch Solar Challenge