Ondernemen met NME - GreenWish workshop Rotterdam

Ondernemen met NME, meer opdrachten dan je aan kan

NME centra maken een snelle wending. Van leskistenmaker naar adviesdienst over duurzaamheid voor bedrijven, zorgcentra en ‘ook’ scholen. Om deze wending kracht bij te zetten, organiseerde GreenWish in opdracht van Duurzaam Door en GDO op 12 december een bijeenkomst in een reeks voor NME-centra. Zes centra sloten aan. Anne van Woudenberg van Duurzaamheidscentrum de Bokkesprong, gemeente Rotterdam, en Brenda Jasperse van Natuur & Zo, gemeente Terneuzen, vertelden over de weg die zij afleggen.

Begin klein en persoonlijk en wees flexibel

De gemeente Rotterdam sloot de educatieve tuin, maar de tuin was daarmee niet weg. Anne nodigde een klein groepje mensen uit de buurt uit, om te vragen of ze interesse hadden om iets in de tuin te doen. Het ging om iemand van de buitenschoolse opvang, het kinderdagverblijf en de VMBO school. Sindsdien gaat het KDV met 4 groepen van 15 peuters en 2 leidsters wekelijks  de tuin op. Het KDV betaalt de kosten van de tuinbegeleider (€ 51,- per uur) en een huurkoop-prijs voor de materialen. Zelfde constructie geldt voor de BSO en de VMBO. Er wordt jaarlijks een vast programma gemaakt in de vorm van een offerte. De kracht van de Bokkensprong is dat de mensen heel flexibel zijn en inspelen op het weer en de wensen van de kinderen: ‘gewoon 06-nummers uitwisselen zodat lijntjes kort zijn en je via whatsapp met elkaar kan schakelen’.

 

Geen NME, geen lessen maar ‘vrij’

“We hebben het eigenlijk nooit over ‘NME’ met de BSO en het KDV. We draaien ook geen educatief programma. We willen dat de kinderen het hier gewoon fijn hebben buiten. Het is geen “school”, het is “vrij”. In zomervakantie trekt de BSO veel kinderen naar de tuin met het spannende ‘Leven van de Natuur’. Voor veel BSO kinderen zijn dit dagen die zij niet willen missen, en voor de Bokkesprong is dit een extra ‘product’ in hun groeiende aanbod.

 

Voortgezet onderwijs is andere koek

De Bokkesprong levert mensen op de tuin, maar de kinderen worden gewoon begeleid door de leerkrachten. In het voortgezet onderwijs is die begeleiding onzekerder, omdat er vaak leerkrachten afwezig zijn en vaker wordt gewisseld. Dat bemoeilijkt het programma. De Bokkesprong wil hiervan minder afhankelijk zijn en onderhoudt de tuin bijvoorbeeld meer zelf. Ook worden de activiteiten ondersteund door You Tube-filmpjes en Smartphone toepassingen.  Moderner, en onafhankelijker. De school gebruikt de prachtige fotoreportage voor PR en groene profilering.

 

Nog niet commercieel

Rotterdam zit in de luxe positie dat de medewerkers in dienst zijn van de gemeente. Daardoor hoeft zij niet voor alles geld te vragen. De VaderKind-dag, de Klassemoeder-ochtend, het zijn leuke activiteiten die er gewoon bij gedaan worden.
De extra inkomsten gaan niet in de kas van De Bokkesprong. In de toekomst zou dat kunnen. Daar is zeker ook groei mogelijk, want nu wordt ‘slechts’ zaken gedaan met directe buurtgenoten.

Ondernemen met NME - workshop Rotterdam - GreenWish

 NME Uitzendbureau

Welke vorm dat kan aannemen is te zien in Zeeuws-Vlaanderen. Brenda Jasperse organiseert met slechts 1,4 fte (in dienst van de gemeente) meer dan 500 activiteiten per jaar. Ze heeft een kring van 25 zzp-ers die de projecten uitvoeren. Deze krijgen van 42,50 tot 50,00 euro per activiteit. Brenda doet zaken met de VVV voor activiteiten met toeristen, dagopvang voor ouderen, BSO, Brede scholen, maar ook met een chemiebedrijf en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De opdrachtgevers zijn heel divers. Natuur en Zo doet de coördinatie van de activiteiten, kan mooie verbindingen leggen en bewaakt de kwaliteit.  Juist omdat Natuur en Zo geen eigen tuin heeft, is ze slim in het combineren van voorzieningen bij anderen.

 

Denken in mogelijkheden

Brenda is een netwerker. Dat wil zeggen dat ze naar allerlei bijeenkomsten gaat waar bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties samenkomen. Je moet een gezicht hebben. Brenda is heel goed in het spotten van mogelijkheden en meedenken in kansen. ‘ Een beetje bluffen kan geen kwaad. Soms denk ik later “hoe doe ik dat?”, maar altijd komt het goed.’ De beren op de weg komen later wel. Die zien andere mensen van Natuur en Zo en dat is nuttig, een goed team bestaat uit verschillende talenten. .

 

Programma’s op provinciaal en landelijk niveau

Brenda raadt iedereen aan om scherp te zijn op landelijke en provinciale programma’s zoals ‘Jong leren eten’ en Nederland Schoon. Hier is vaak behoefte aan nuttige projecten om deze programma’s te laden. Brenda laat zich hierbij niet leiden door de beschikbare ‘potjes’, maar door de vraag die er achter zit. NME centra kunnen vaak veel betekenen in deze vraag: zij hebben een uitgebreid netwerk en veel kennis en kunde in huis op verschillende duurzame thema’s.

Door jezelf goed in de kijker te spelen, op de hoogte te zijn van programma’s en door het niet zelf te doen maar samen, heeft Natuur en Zo meer werk dan ze aankan. Dat doen nog weinig centra haar na.

Workshop Ondernemen met NME - december GreenWish

Subsidieregelingen ontwikkeling

Subsidieregelingen vernieuwd

Geld kan versterken, maar ook vervormen. Zeker bij maatschappelijk initiatief. Daarom denken steeds meer gemeenten goed na over hun subsidieregelingen. GreenWish denkt mee. Geld is maar één manier om het initiatieven gemakkelijker te maken. Een goede combinatie van zaken is de clou.

Maatschappelijke initiatieven zijn vaak afhankelijk van subsidie, omdat ze iets doen waar nog geen markt voor bestaat. Maar omdat er subsidie bestaat, hoeft de overheid niet per se andere manieren te bedenken om initiatieven de ruimte te geven. Dat zou wel heel goed zijn, omdat subsidie bijna altijd eindig is. De initiatieven komen dan in de knel.

Andere instrumenten zijn bijvoorbeeld maatschappelijk aanbesteden en right to challenge. Kijk waar je gewoon direct zaken kunt doen met de initiatieven in jouw gemeente. Daarvoor moet je ze goed op het netvlies hebben: waar ze zitten, wat ze doen, hoe goed ze zijn. Die zichtbaarheid en die inhoudelijke informatie is vaak een punt. Nog maar weinig gemeenten houden gedetailleerd gegevens bij.

Veel initiatieven hebben meer baat bij praktische ondersteuning, dan bij geld. Sommigen hebben moeite met de stap van idee naar plan, anderen bij de stap van plan naar werkelijkheid. In iedere gemeente  zitten knooppunten, waar initiatieven terecht kunnen. Maak  coaching en advies onderdeel van de regeling. Bijvoorbeeld met een voucherregeling.

GreenWish denkt mee met de gemeenten Den Haag en Leusden. Binnenkort organiseren we een inspiratiegesprek over dit thema, waar we ook andere gemeenten voor willen uitnodigen. Heb je interesse, stuur een mail naar info@greenwish.nl

 

Duurzame Dinsdag Zaal

Groene Spreekuur Duurzame Dinsdag Tweede kamer

In september waren de politici eensgezind: meer ruimte voor duurzaam initiatief is nodig. We praten met een delegatie Tweede kamer-leden in januari verder over het thema duurzaam inkopen, want daar heeft duurzaam initiatief echt baat bij.

Juist omdat er al veel aandacht voor is, is het mogelijk om echt verschil te maken, aldus Stientje van Veldhoven. Van praten naar doen! De formule van het Groene Spreekuur is als voorgaande jaren een ‘bijzondere procedure’. Dat betekent dat er geen politiek wordt bedreven, maar alleen geluisterd wordt en vragen gesteld aan de anderen aan tafel. Aan tafel zitten een delegatie Tweede Kamer-leden, enkele initiatiefnemers uit de Duurzame Dinsdag koffer die spreken uit eigen ervaring en enkele experts. Als je het Groene Spreekuur als toehoorder wilt bijwonen, stuur dan een mailtje naar info@greenwish.nl

Natuur en Milieu Educatie

Natuur en Milieu Educatie centra als duurzaamheidsknooppunten

Veel NME centra zijn nieuwe manieren van werken aan het ontwikkelen: naast het educatiepakket voor basisscholen, kijken ze naar andere manieren om hun expertise en netwerk in te zetten. In samenwerking met GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling) hebben we dit jaar een aantal trainingen voor NME en duurzaamheidscentra georganiseerd. Zo’n 18 centra gingen aan de slag met plannen voor aanpak, bijvoorbeeld om samen te gaan werken met bewonersinitiatieven, of om het aanbod voor andere doelgroepen of klanten te formuleren.

Er zijn verschillende redenen om deze slag te maken: sommige centra zien dat er veel nieuwe initiatieven op het eigen werkveld ontstaan en zoeken manieren om samen te werken. Sommige centra hebben te maken met minder reguliere inkomsten en willen daarom ook graag in opdracht van andere klanten gaan werken. Ook voor veel NME centra geldt: op eigen benen. Van groot belang hierbij is om samenwerking te zoeken met andere spelers in jouw regio. Wie hebben belang bij jouw kennis en diensten, wat vraag je hen en wat bied je? Ga je samen nieuwe projecten opzetten, of ga je een opdrachtgever-nemer relatie aan?

Als vervolg op de training organiseren we een aantal inspiratiesessies waarin NME centra, en andere maatschappelijke of duurzaamheidsknooppunten ervaringen uitwisselen. Op 17 november waren we bij Het Groene Huis in Amersfoort waar we spraken over samenwerking met bewonersinitiatieven, lees hier. Op 12 december kwamen we samen in Rotterdam, waar we focussen op het werken als ondernemer: NME aanbod in opdracht van klanten. Interesse in meer van dit soort sessies? Hou onze agenda in de gaten!

Groen en Doen - groenvrijwilligers

Groen en Doen, subsidie op basis van vertrouwen

In drie ronden Groen en Doen zijn ruim 2100 vouchers ter waarde van 1.000 euro uitgereikt aan groene vrijwilligers. Met deze vouchers konden mensen een opleiding of cursus doen waardoor zij hun vrijwilligerswerk beter en veiliger konden doen. Ze konden met een voucher ook zelf een opleiding organiseren en gratis aanbieden aan anderen. GreenWish voerde deze regeling uit in opdracht van het Ministerie van EZ. In de laatste ronde werkten we samen met RVO. In eerdere ronden werkten we samen met LandschappenNL en Dienst Regelingen. Deze manier van subsidie verlenen is licht, luchtig en laagdrempelig en bijzonder succesvol. De regeling stoelde op vertrouwen! 

In de laatste en derde ronde (2015-2016) zijn 795 vouchers verstrekt. Voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie was dat mensen een of meerdere blogs schreven op www.groenendoen.nu. Daardoor lag controle in de samenleving en was uitgebreide verantwoording met bonnetjes niet nodig. Dat was prettig voor de vrijwilliger, maar het is ook manier om de behandelingskosten minder hoog te laten zijn. Als subsidieverlener hoef je dan immers niet voor elk verstrekt voucher keer een financiële verantwoording uit te voeren. Er ontstond bovendien een levendige community van groen en doeners, die naar hartenlust hun ervaringen deelden via blogs en facebook.

De vouchers hebben ongelofelijk veel opgeleverd

Vrijwilligers hebben nieuwe doelgroepen bereikt, hun kennis en vaardigheden zijn toegenomen, nieuwe netwerken zijn ontstaan en er zijn nieuwe projecten gestart. Maar misschien is het meest belangrijke, dat de regeling bijdraagt aan een gevoel van waardering. Waardering door de omgeving, waardering door organisaties en waardering door de overheid. In november 2016 maakten we een evaluatie en ondervroegen de aanvragers uit de laatste ronde Groen en Doen. Via de regeling zijn veel nieuwe mensen bereikt; 62% van de respondenten geeft aan dat zij via Groen en Doen de interesse hebben weten te wekken van mensen die voorheen geen of heel weinig belangstelling voor natuur hadden. En 20% van de aanvragers was nog niet of nauwelijks actief als groene vrijwilliger. Voor hen was de voucher een duidelijke stimulans. Van deze evaluatie zal binnenkort een rapport verschijnen. Wil je dit lezen? Stuur een mail naar info@greenwish.nl , dan zenden we je ter zijner tijd het evaluatierapport toe.

Opvolging, wordt vervolgd…

De subsidieregeling Groen en Doen eindigt dit jaar. De provincies en landelijke organisaties denken na over hoe zij meer kunnen doen voor groene vrijwilligers, maar hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Wij denken dat deze wijze van subsidie verlenen meer navolging verdient, en interessant is voor overheden en fondsen. Stimulans van initiatieven en community building gaan op deze manier hand in hand.