thuisafgehaald in samenwerking

Samenwerken aan gedeelde doelen

Gemeenten en maatschappelijke initiatieven werken steeds meer samen aan gedeelde doelstellingen. Een mooi voorbeeld is het door ons mede gefaciliteerde platform Thuisafgehaald, waar mensen maaltijden met elkaar delen. Veel ouderen, of hun mantelzorgers, maken gebruik van Thuisafgehaald en worden zo gekoppeld aan een thuiskok bij hen in de buurt. Hiermee draagt Thuisafgehaald bij aan doelstellingen op het terrein van langer thuis wonen, tegengaan van eenzaamheid en vitaal ouder worden. Zo zijn ze voor gemeenten een interessante speler geworden in het werkgebied van de WMO.

En dat terwijl het heel klein begon

Een stel dat in de mooie zomer van 2012 veel in tuin zat, en steeds de heerlijke etensgeuren van de buurvrouw roken. Ze trokken de stoute schoenen aan, belden aan, en vroegen of de buurvrouw, die ze niet kenden, morgenavond 2 extra porties wilde koken. De buurvrouw was verguld, de maaltijd werd gedeeld en het contact was gelegd. Na veel enthousiaste reacties op dit verhaal begonnen de initiatiefnemers met Thuisafgehaald.nl, zodat meer mensen maaltijden kunnen delen in hun buurt. In 2016 staat de teller op ruim 85.000 gedeelde maaltijden.

Nadat het contact is gelegd, is de zorg niet ver weg

In de praktijk blijkt dat ruim 60% van de ‘afhalers’ ouderen zijn. Zij zijn zelf altijd niet meer in staat om te koken, en krijgen via Thuisafgehaald contact met buurtgenoot, die wekelijks (of naar behoefte) een portie wil komen brengen. Dit is een uitkomst voor de oudere, en ook voor de betrokken mantelzorgers. In de praktijk blijkt dat de thuiskok vaak ook meer doet dan 1 keer per week een maaltje brengen. Soms gaan ze mee naar de dokter, helpen ze met vervoer, of leveren ze andere hand- en spandiensten. Ze wonen immers toch vlakbij.

Dit sluit naadloos aan de wensen van gemeenten op het gebied van zorg: informele zorg in de buurt, waardoor ouderen langer gezond thuis kunnen wonen. Gemeenten zijn daarom ook een logische klant voor Thuisafgehaald. Op dit moment hebben 9 gemeenten een abonnement op het platform, waarbij Thuisafgehaald samenwerkt met de lokale welzijnsorganisaties, ontmoetingen organiseert in de gemeente en afhalers en thuiskoks 1 op 1 matcht.

Meer Thuisafgehaald cijfers van 2016

Thuisafgehaald infographic

Samenwerken in en met gemeenten

Veel initiatieven in jouw gemeente, hoe dan?

Iedere gemeente wil veel goede maatschappelijke initiatieven. Maar weinig gemeenten hebben de voordeur voor hen open staan. Het is een hele toer om een initiatief te realiseren. Wat kan je doen als gemeente, om het initiatiefnemers gemakkelijker te maken? GreenWish vertelt uit ervaring. 

Een ding is zeker: aan ideeën bij inwoners geen gebrek. In potentie zijn er in iedere gemeente vele honderden initiatieven. Maar lang niet iedereen neemt de stap van idee naar initiatief. In gemeenten waar veel is geïnvesteerd in facilitering, zie je ook gelijk meer initiatieven, zoals in Zwolle en Gouda.

Dit zijn enkele basis-maatregelen:

Knop op de site van de gemeente: ‘Goed idee voor de stad, klik hier’, met een overzicht van praktische informatie. Zorg voor een duidelijke voordeur. Gemeente Amersfoort doet dat zo Amersfoort.nl. Midden op de homepage zit een knop ‘Initiatieven’.

Potje geld. Maak een subsidieregeling met weinig bureaucratie. Vraag bij kleine aanvragen niet naar bonnetjes, maar vraag bijvoorbeeld om te bloggen over wat er met het geld is gebeurd. Dit draagt bij aan community-building. Zorg dat ook particulieren op persoonlijke titel kunnen aanvragen. Zorg dat de subsidie ook besteed kan worden aan begeleiding bij voorbereiding en uitvoering.

Meet-up. Zorg dat ieder jaar er een gelegenheid is waar initiatiefnemers elkaar kunnen treffen. En ook kunnen kennismaken met partijen die interessant voor hen zijn. Je hoeft het niet per se zelf te organiseren, als het maar gebeurt en als je er maar bij bent als gemeente.

Digi-marktplaats. Zo’n meet-up wil je ook digitaal. Dan kunnen mensen elkaar ook digitaal vinden. En zorg er dan voor dat je als gemeente toegang hebt tot de data, want die is interessant! Hier kan je trends spotten, onderwerpen en signalen waar je in je beleid iets mee kunt. [bijvoorbeeld een lokale IdealenKompas]

Netwerk Facilitators. Initiatiefnemers zijn geen alleskunners. Gelukkig zijn veel mensen – ook ambtenaren – die hen willen bijstaan. Maak een netwerk van talent (wij noemen dat initiatievenknooppunten) en zorg dat je initiatiefnemers gericht kunt koppelen.

Begin bij jezelf. Maak een stroomschema van wat er gebeurt als een initiatiefnemer een hulpvraag voor de gemeente heeft. Wie doet wat, wanneer?  Soms is een Initiatievenmakelaar een goed idee, maar die heeft ook de medewerking nodig van collega’s. Pas als iedereen de lol van het werken met de samenleving doorheeft, loopt het stroomschema volgens plan. En dan is de volgende fase: de initiatieven en signalen uit de samenleving gebruiken als startpunt voor (nieuw) beleid.

GreenWish begeleidt gemeenten bij het regelen van de basis. We hebben ook een programma voor gemeenteraden. Meer weten? Mail ons Ineke van Zanten en Rinske van Noortwijk

Maatschappelijke Marktplaats De Wolden

Wijdewolden.nl, eigen maatschappelijke marktplaats

Op 21 maart is de maatschappelijke marktplaats WijDeWolden.nl gelanceerd, tijdens de levende marktplaats bijeenkomst in Echten. Op deze website kunnen aanbieders en initiatieven elkaar vinden. Samen zorgen ze er voor dat er meer en makkelijker maatschappelijke initiatieven in de Drentse gemeente De Wolden tot stand komen. Deze online marktplaats is een whitelabel versie van IdealenKompas.nl en door een samenwerking van de gemeente, stichting Welzijn de Wolden, de gebiedscoöperatie Zuid-West Drenthe en het Maatschappelijk Netwerk in het leven geroepen.

In de Wolden zijn veel maatschappelijke initiatieven. Een van de instrumenten waarover de gemeente beschikt, is de subsidieregeling Initiatiefrijk de Wolden. Daarmee kunnen initiatiefnemers een financiële bijdrage ontvangen. Maar er is natuurlijk meer dan geld: veel van wat je nodig hebt, is te vinden in de samenleving. Denk aan materialen, menskracht, locaties en specifieke expertise. Via de matching die WijDeWolden.nl doet, kun je makkelijker met elkaar in contact komen. Als initiatieven en aanbieders elkaar makkelijk vinden en gaan samenwerken creëer je een meer duurzaam systeem en een minder afhankelijkheid van subsidieregelingen.

Krijg meer (in)zicht

Voor de gemeente en Stichting Welzijn biedt de website ook de mogelijkheid om zicht te krijgen op welke initiatieven er in de gemeente zijn, en wat de initiatiefnemers nodig hebben. Je hebt met deze marktplaats als het ware een dashboard met daarop de stand van maatschappelijk initiatief in jouw gemeente. Je ziet bijvoorbeeld welke initiatieven er zijn op het gebied van energie, natuur of zorg. En je komt er ook snel achter wat ze nodig hebben en wie de andere ondersteuners in jouw gemeente zijn. Omdat een lokale maatschappelijke marktplaats een verbinding heeft met het landelijk werkende IdealenKompas, match je ook met aanbod van buiten de gemeentegrenzen.

Naast De Wolden heeft ook het samenwerkingsverband het GroeneWoud in Noord-Brabant een eigen regionale marktplaats.

Wil je meer weten of voor jouw gemeente of werkgebied een lokale marktplaats iets is? Neem dan contact op met Ineke van Zanten via de mail.