6 redenen om je initiatief aan te melden bij Duurzame Dinsdag

Op 5 september is het weer Duurzame Dinsdag. Op deze dag wordt een goed gevulde koffer van maatschappelijke en duurzame initiatieven aangeboden aan de staatssecretaris van het Ministerie van IenM. Jouw initiatief kan daar in zitten. Maar waarom zou je dat eigenlijk willen?  Zes  redenen waarom meedoen aan Duurzame Dinsdag handig is.

1             Je initiatief is zichtbaar

Op de website van Duurzame Dinsdag kun je je initiatief aanmelden. Daarmee heb je een extra online plek met groot bereik om zichtbaar te maken wat je doet.

2             Je initiatief draagt bij aan de analyse van trends

Maatschappelijke initiatieven geven een kijkje in de wereld van morgen. Initiatiefnemers lopen vaak voorop. Ze houden zich bezig met wat later heel gewoon wordt. Hoe dat zit? Je leest het hier. Ook dit jaar maakt GreenWish weer een analyse van relevante ontwikkelingen en trends. Er is meer kennis nodig over initiatieven uit de praktijk. De analyse geeft inzicht in wat er nodig is, om deze beweging te laten groeien. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan de analyse van 2016.

3             Je initiatief komt onder de aandacht van de politiek

De signalen uit de analyse worden besproken met een aantal politici tijdens het debat op Duurzame Dinsdag. Dat kan leiden tot een beter klimaat voor maatschappelijk initiatief. Zo werd vorige jaar met Kamerleden gesproken over een soort ‘overbruggingskrediet’ voor sociaal ondernemers.  Ook actievere matching tussen initiatieven en reguliere bedrijven kwam aan de orde. Jaarlijks levert de Koffer input voor een Groene Spreekuur met leden van de Vaste commissie Infrastructuur en Milieu. Dit leidt soms tot moties, zoals in het geval van biologische bestrijdingsmiddelen. Initiatiefnemers dachten hierover mee.

4             Je initiatief komt onder de aandacht van beleidsmakers

Het Ministerie van IenM en EZ werkt steeds vaker samen met initiatieven van uit de samenleving. Een aantal van de initiatieven uit de koffer van Duurzame Dinsdag zal later worden uitgenodigd voor een match making markt. Hier bestaat de mogelijkheid om te spreken met ambtenaren van verschillende ministeries.

5             Je initiatief  komt in nieuwe netwerken

Op verschillende plekken in Nederland worden later in het jaar regionale Duurzame Dinsdag bijeenkomsten georganiseerd. Als je je initiatief aanmeldt bij Duurzame Dinsdag word je daarvoor uitgenodigd. Op deze bijeenkomsten kun je je netwerk uitbreiden, gelijkgestemden ontmoeten en advies krijgen als je daar behoefte aan hebt.

6             Je initiatief maakt kans op een prijs

O ja, je kan natuurlijk ook prijzen winnen! Dit jaar worden zes prijzen uitgereikt. Er is een algemene duurzaamheidsprijs. En er zijn 5 themaprijzen te winnen: de LIDL Voedselprijs, VHG Groenprijs, de ENGIE Jongerenprijs, Greenchoice Energieprijs en de Asito sociale innovatieprijs. Je maakt kans op een geldbedrag, en actieve ondersteuning door de sponsoren van Duurzame Dinsdag. Een mooie manier om met deze bedrijven en organisaties in contact te komen. En last but not least: Genomineerd worden voor een van de prijzen geeft erkenning en status. Hier vind je de genomineerden en prijswinnaars van vorig jaar.

Doe je ook mee? Meld je initiatief dan aan. Dan zorgen we samen voor nog meer aandacht voor maatschappelijk en duurzaam initiatief en sociaal ondernemerschap. En slaan we een brug tussen initiatieven, overheid en bedrijfsleven.

MVO meeting

WaardZaam verbindt werelden!

Regionale duurzame platforms verbinden

Mirella Sterrenburg is al jarenlang verbonden aan GreenWish. Vanuit haar missie “meer duurzaamheid in het bedrijfsleven” vertelt ze over het netwerk WaardZaam.

” Door het hele land zijn er regionale platforms waarin ondernemers elkaars kennis gebruiken om hun bedrijven te verduurzamen. In de Krimpenerwaard ben ik als procesbegeleider betrokken bij WaardZaam, het groeiende regionale netwerk van organisaties die actie zetten op verduurzamen. Dit doen we door ons te committeren aan ten minste 10% energiereductie in 3 jaar door het ondertekenen van een EnergieConvenant. Vorig jaar startten we met 19 organisaties het 1e convenant, eind deze maand sluiten we met ca. 25 organisaties het 2e convenant af.”

WaardZaam verbindt op meerdere fronten. Het netwerk brengt nu de 2 gemeenten en alle dorpskernen in de Krimpenerwaard samen. Het verbindt de domeinen bedrijfsleven, onderwijs, overheid en instellingen én het netwerk verbindt branches; van vervoersbedrijven, bouwbedrijven, een supermarkt tot sportvereniging.

 

VSeminor over MVO in transporterschillende wereldbeelden

 

 

Iedereen doet mee om een eigen reden. “Duurzaamheid heeft verschillende talen; van rentmeesterschap tot marktkans denken, van idealisme tot gezond boerenverstand.” Afgelopen week nam ik deel aan de inspiratiesessie van Netwerk&Co en daar werd dit bevestigd en aangevuld. Volgens Eelke Wielinga bestaan er zeven wereldbeelden.

 

 

 

 1. de wereld is een machine, kennis is een onbetwiste waarheid
 2. de wereld is een jungle, kennis is een wapen
 3. de wereld is een markt, kennis is een product
 4. de wereld is een dorp, kennis is een geaccepteerde waarheid
 5. de wereld is een mysterie, kennis is een onwrikbaar gegeven
 6. de wereld is deel van de kosmos, kennis is een innerlijk kompas
 7. de wereld is een levend organisme, kennis is de capaciteit om effectief te handelen

 

“Duurzaamheid heeft verschillende talen”

Vrij vertaald naar duurzaamheid herken ik onder meer:

 • 99,9% van de wetenschap is het eens dat we nu te maken hebben met klimaatverandering als gevolg van menselijk gedrag;
 • Als we niet zorgen dat de temperatuur stijging binnen de grenzen van 2°C blijft, zullen de consequenties enorm zijn (persoonlijk ben ik niet zo’n voorstander van angst als drijfveer);
 • Duurzaamheid verkoopt goed, de consument wordt steeds kritischer, duurzaamheid als aanjager voor innovatie;
 • Alleen ga je sneller, samen kom je verder, ook in verduurzaming;
 • Rentmeesterschap: de aarde beter achterlaten aan de volgende generatie dan dat je hem in bruikleen hebt gekregen van je voorouders.

Vanuit mijn eigen innerlijk kompas ben ik aanstichter geweest van WaardZaam. Met de kopgroep zien we WaardZaam als een vorm die past in het hier en nu en waar ieder vanuit zijn eigen kracht en beweegreden aan bijdraagt. Mooi is onszelf en elkaar niet alleen uit te dagen op 10% energiereductie. We willen ook het proces scherp en vitaal houden met elkaar, zodat we effectief blijven handelen. Effectief handelen in het organiseren van de context waarin verduurzaming voor en door organisaties kan ontstaan. Daarin kan WaardZaam werelden  blijven verbinden!

 

Mirella Sterrenburg

nieuwe expeditie greenwish

GreenWish’ Nieuwe Expeditie – Anno 2017

In 2003 toen we met GreenWish begonnen, werkten we vanuit de gedachte: er is een gestaag groeiende stroom maatschappelijke initiatieven, die zijn weg naar een bestaan zoekt.

De missie van GreenWish is om meer ruimte te maken voor deze stroom. De initiatieven hebben vernieuwingskracht, dragen inhoudelijk bij aan duurzaamheid. Maar ook aan een onderlinge verbondenheid tussen mensen, dus een krachtiger samenleving. GreenWish draagt bij aan de aandacht voor deze ‘burgerbeweging’.

Nu 14 jaar verder…

Na 14 jaar – twee 7-jaarzones verder – zien we dat de aandacht voor initiatieven enorm is gegroeid. De energieke samenleving is een bekend begrip. Maar ondertussen knaagt het, er is minder veranderd dan we wensen. Ondanks het bewustzijn doen reguliere organisaties nog vooral wat ze deden. Het blijven twee werelden: de wereld van reguliere organisaties, passend in ons democratisch en economisch systeem, ondersteund door wetenschap en technologie. En de wereld van maatschappelijk initiatief, waarin gewerkt wordt volgens andere sociale, economische en ecologische modellen. Die werelden mixen niet en dat houdt de burgerbeweging kleiner dan gewenst.

Op naar een nieuwe fase

In de komende 7-jaarzone van GreenWish gaat waarschijnlijk meer over denkmodellen. Wij denken dat het helpt als we niet alleen het licht zetten op de initiatieven zelf, maar vooral ook op de paradigma’s, ideologieën van waaruit zij werken. Mooi voorbeeld is de Fruitmotor. De Fruitmotor werkt aan een circulaire fruitteelt in de Betuwe. De coöperatie maakt bijvoorbeeld niet alleen nieuwe streekproducten van valfruit, maar verbetert ook de bodem, de biodiversiteit en de werkgelegenheid. Dit ‘multitasken’ is typisch iets voor maatschappelijke initiatieven.

Het vertrekpunt van deze initiatieven is (vaak onbewust) een ecologisch model. Een model dat uitgaat van de natuur als basis, waarin kringlopen gesloten zijn. Waarin wát je onderneemt uitgaat van het creëren van waarde voor het geheel. Niet alleen in de economische zin,  maar ook in de sociale zin, dus organisatievormen, besluitvormen, en samenlevingsvormen. De kennis over andere samenlevingsideologieën komt nu snel aan de oppervlakte. Nu veel inheemse volkeren in hun bestaan worden bedreigd. Deze kennis is nodig om de context te kunnen gaan scheppen, waarin maatschappelijk initiatief werkelijk tot haar recht komt. Hierin heeft GreenWish wat te doen. Een nieuwe fase in onze expeditie.

 

Rinske van Noortwijk
GreenWish