Duurzame Maatschappelijke Initiatieven en het ministerie van I&W

GreenWish is penvoerder van het Trendrapport Duurzame Maatschappelijke Initiatieven van Duurzame Dinsdag. Naar aanleiding dit rapport organiseren we een verdiepend gesprek met ambtenaren over hoe I&W zich beter zou kunnen verhouden tot initiatieven uit de samenleving. Waar zijn de initiatieven nu autonoom zelf mee bezig? Hoe raakt dit aan wat I&W wil en doet? Hoe […]

Duurzame Dinsdag 2024

De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. Een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het kabinet neemt op deze dag de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van onze samenleving. De meest duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën en initiatieven […]