Artikelen door Rinske van Noortwijk

Echte innovatie is ongemakkelijk

Nieuwe ideeën zijn leuk, want daar kan je je wat bij voorstellen. Maar echte innovatie is nog niet eerder gedaan. Het lijkt onhaalbaar, onmogelijk en onlogisch. Koplopers met innovatieve ideeën roepen weerstand op, en zij moeten iets onstuitbaars hebben om daar doorheen te beuken. Enkele maanden geleden kwam Rob Nusse bij GreenWish met het volgende […]

GreenWish’ Nieuwe Expeditie – Anno 2017

In 2003 toen we met GreenWish begonnen, werkten we vanuit de gedachte: er is een gestaag groeiende stroom maatschappelijke initiatieven, die zijn weg naar een bestaan zoekt. De missie van GreenWish is om meer ruimte te maken voor deze stroom. De initiatieven hebben vernieuwingskracht, dragen inhoudelijk bij aan duurzaamheid. Maar ook aan een onderlinge verbondenheid […]

Veel initiatieven in jouw gemeente, hoe dan?

Iedere gemeente wil veel goede maatschappelijke initiatieven. Maar weinig gemeenten hebben de voordeur voor hen open staan. Het is een hele toer om een initiatief te realiseren. Wat kan je doen als gemeente, om het initiatiefnemers gemakkelijker te maken? GreenWish vertelt uit ervaring.  Een ding is zeker: aan ideeën bij inwoners geen gebrek. In potentie […]