Stichting GreenWish functioneert als een sociale onderneming. We werken op een ondernemende manier aan een maatschappelijke missie.

Bestuur en organisatie

Het Stichting bestuur is verantwoordelijk voor het algemene beleid van GreenWish. De dagelijkse leiding is in handen van Rinske van Noortwijk en Ineke van Zanten, zij voeren de directie van de Stichting GreenWish.

Bestuursleden (sociaal ondernemers uit ons netwerk)

 • Andre Vegter – voorzitter
 • Katja Staring – secretaris
 • Corian Hugenholz – penningmeester en vice-voorzitter

Raad van Aanbeveling

Onze Raad van Aanbeveling bestaat uit mensen die achter de missie en visie van GreenWish staan. Door te laten zien dat zij zich verbonden voelen met GreenWish, steunen zij ons werk.

 • Herman Wijffels – deeltijd-hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’, Universiteit Utrecht. Daarvoor bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington en Rabobank topman en voorzitter van de Sociaal Economische Raad, etc.
 • Pieter Winsemius – Lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en bijzonder hoogleraar management duurzame ontwikkeling Universiteit Tilburg. Voormalig minister van VROM, voormalig voorzitter Natuurmonumenten, auteur van verschillende boeken, etc.
 • Margreeth de Boer – Voorzitter Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, bestuurslid UNESCO-IHE Institute for Water Education, voormalig Commissaris der Koningin in Drenthe, voormalig minister van VROM, voormalig burgemeester van Leeuwarden, etc.
 • Peter Blom – Directievoorzitter Triodos Bank. Triodos Bank staat voor duurzaam en transparant bankieren.
 • Gerda Havertong – Actrice, zangeres, theatermaker. ambassadrice Stichting Wiesje (zorg voor mensen met dementie in Suriname).
 • Sadik Harchaoui – Directeur van Society Impact en het Centrum voor Sociaal Ondernemerschap bij de NSOB. Voormalig voorzitter Raad van Bestuur FORUM Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, etc.
 • Gijs Kuneman – Directeur van CLM, het groene adviesbureau voor het platteland. Daarvoor werkzaam bij Stichting Natuur en Milieu en de Europese Federatie voor Verkeer en Milieu (T&E) in Brussel.
 • Teo Wams – Directeur Natuurbeheer Natuurmonumenten. Daarvoor algemeen directeur Milieudefensie, lid van de VROM-raad, etc.
 • Femke Halsema – voormalig fractievoorzitter GroenLinks in de Tweede Kamer.

ANBI

GreenWish  is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je schenkingen aan GreenWish kunt aftrekken van je belastbare inkomen. We zijn heel blij met donaties. Neem contact met ons op en we helpen je graag met het regelwerk. Zie hier ons GreenWish beleidsplan 2023 en het meest recente formulier publicatieplicht.

Kamer van Koophandel

GreenWish is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30190302

Rekeningnummer

IBAN: NL31TRIO0212172042
BIC: TRIONL24