Groene Wensboot

Vanuit gemeenschappelijk verlangen realiseer je samen meer

Samenwerken tussen initiatiefnemers en organisaties kan tot prachtige resultaten leiden. Zodra je gemeenschappelijke verlangens vindt, realiseer je samen meer.

Een mooi voorbeeld is de Groene Wens Boot. Een al wat ouder initiatief, wat mede door samenwerking met onder meer Staatsbosbeheer, het Nationaal Park De Weerribben-Wieden, Het Rode Kruis en lokale bedrijven uitgroeide tot iets groters dan we van te voren ooit konden bedenken. Waar alle betrokkenen van profiteerden. Het groeide uit tot een gezamenlijk succes.

Het begon als een ideetje

Het begon allemaal in 2004. GreenWish en het dagblad de Stentor organiseerden toen een Groene Wens Actie in Noordwest Overijssel. Onder de tientallen ideeën die werden ingediend, was ook die van Monique ter Beeke uit Ossenzijl. Zij won deze actie met een idee voor het ontwerpen en realiseren van een fluisterboot voor mensen die aan een rolstoel of bed gebonden zijn. Een uitje op het water, waardoor je als vriendengroep of familie waarvan iemand een lichamelijke beperking heeft, in privésfeer kunt genieten van de mooie natuur in het Nationaal Park De Weerribben-Wieden.

Het was nog niet meer dan een ideetje, als het ware een kattenbelletje op de achterkant van een sigarenkistje. Maar omdat haar idee veel mensen aansprak, verzamelde zich al snel een kring van mensen om haar heen. Ik was een van hen. Een groep medestanders was geboren en de Stichting Exploitatie Groene Wens Boot was een feit. Het duurde toch nog 7 jaar voordat de boot te water gelaten werd. Een periode waarin we zochten naar samenwerking met andere organisaties, die ook belang hadden bij zo’n boot. En die waren er.

Staatsbosbeheer had zelf een plan liggen voor een wandelpad voor minder validen bij het Bezoekerscentrum in Ossenzijl. Als we daar nou een botenhuis zouden bouwen, dan was dat een prima combinatie. Het Rode Kruis beschikte over een grote groep vrijwilligers die opgeleid tot schipper mee konden varen. Want de boot (die uiteindelijk 14 meter lang werd, elektrisch en duurzaam) mag zonder vaarbewijs worden bestuurd. Maar voor mensen die dat willen, is het handig dat er begeleiders meekunnen. Ook het Nationaal Park Weerribben-Wieden was destijds op zoek naar “natuur zonder drempels” en wilde meewerken aan dit project.

Gezamenlijke belangen en verlangen

Het ging toen allang niet meer om een “ideetje”. Door te zoeken naar gezamenlijk verlangen en belangen ging het inmiddels om een grote boot (met ruimte voor 10 mensen en 2 rolstoelen of 1 rolbed), een botenhuis (dat ook weer gebruikt kan worden voor vrijwilligersgroepen), een natuurbelevingspad voor minder valide mensen en een grote groep vrijwillige schippers. Het zoeken naar financiering was een gezamenlijk gedragen inspanning. Dat was nog een hele zoektocht en duurde lang; maar met enorme volharding van iedereen is het gelukt om het totale bedrag bij elkaar te brengen.

Op 8 april 2011 werd de boot te water gelaten en gedoopt door de Commissaris van de Koningin van Overijssel. Het natuurbelevingspad en botenhuis kwamen er ook. Sinds die datum is de Groene Wens Boot te boeken via www.groenewensboot.nl neemt het aantal vaardagen toe en heeft het al heel wat gezinnen en groepen een fijne dag bezorgd!

Het feit dat Staatsbosbeheer en ook de andere partijen dit initiatief met open armen ontvingen en er voor zich zelf een kans in zagen (zonder het over te nemen), was een prachtig vliegwiel.

Ineke van Zanten

Subsidieregelingen ontwikkeling

Subsidieregelingen vernieuwd

Geld kan versterken, maar ook vervormen. Zeker bij maatschappelijk initiatief. Daarom denken steeds meer gemeenten goed na over hun subsidieregelingen. GreenWish denkt mee. Geld is maar één manier om het initiatieven gemakkelijker te maken. Een goede combinatie van zaken is de clou.

Maatschappelijke initiatieven zijn vaak afhankelijk van subsidie, omdat ze iets doen waar nog geen markt voor bestaat. Maar omdat er subsidie bestaat, hoeft de overheid niet per se andere manieren te bedenken om initiatieven de ruimte te geven. Dat zou wel heel goed zijn, omdat subsidie bijna altijd eindig is. De initiatieven komen dan in de knel.

Andere instrumenten zijn bijvoorbeeld maatschappelijk aanbesteden en right to challenge. Kijk waar je gewoon direct zaken kunt doen met de initiatieven in jouw gemeente. Daarvoor moet je ze goed op het netvlies hebben: waar ze zitten, wat ze doen, hoe goed ze zijn. Die zichtbaarheid en die inhoudelijke informatie is vaak een punt. Nog maar weinig gemeenten houden gedetailleerd gegevens bij.

Veel initiatieven hebben meer baat bij praktische ondersteuning, dan bij geld. Sommigen hebben moeite met de stap van idee naar plan, anderen bij de stap van plan naar werkelijkheid. In iedere gemeente  zitten knooppunten, waar initiatieven terecht kunnen. Maak  coaching en advies onderdeel van de regeling. Bijvoorbeeld met een voucherregeling.

GreenWish denkt mee met de gemeenten Den Haag en Leusden. Binnenkort organiseren we een inspiratiegesprek over dit thema, waar we ook andere gemeenten voor willen uitnodigen. Heb je interesse, stuur een mail naar info@greenwish.nl

 

Empowering People

Ambtenaren en initiatieven versterken elkaar

Waarom is samenwerking tussen overheden enerzijds en maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemers anderzijds zo moeilijk? In het programma EmpoweringPeople werden beide bloedgroepen aan elkaar gekoppeld in teams. De opgave was om elkaar van dienst te zijn..

Lees meer