Dit is wat circulair ondernemers belemmert

Na gesprekken met ruim 500 circulaire sociaal ondernemers springen 15 zaken in het oog, zaken die de circulaire business modellen belemmeren. Het Versnellingshuis Nederland Circulair tekende ze op in het Rode Draden-document 20-21. GreenWish werkte er intensief aan mee, samen met meer dan 20 partners.

“Een van de belangrijkst belemmeringen is afzetmarkt.”

De overheid zou meer verschil kunnen maken door een moedige launching customer te zijn. Dit is iets anders dan duurzaam inkopen. Inkopers moeten zich aan veel regels houden. Als launching customer zou je meer risico moeten kunnen nemen, als partner in een experiment. Dit pleit voor een scheiding van launching customerschap en duurzaam inkopen.

Ook onderschrijft GreenWish van harte het signaal dat nieuwe, maagdelijke grondstoffen nu veel te goedkoop zijn ten opzichte van hergebruikt materiaal. Zie alle 15 belemmeringen en aanbevelingen in het Rode Draden document.

draai naar de nieuwe economie

Klein geld voor risicovolle initiatieven

“Het is moeilijker om € 15.000,- te krijgen, dan een miljoen.” Al vele jaren klinkt uit de koffer van Duurzame Dinsdag het signaal hoe lastig het is om relatief kleine bedragen gefinancierd te krijgen. Tegelijk klinkt het geluid dat er “overal in Nederland geld te vinden is voor maatschappelijk initiatief”. GreenWish onderzoekt deze schijnbare tegenstelling en stelt de volgende vraag:

Zijn er genoeg financieringsmogelijkheden voor duurzame innovatieve initiatieven die zoeken naar een kleine financieringsimpuls, met een lange doorlooptijd en een hoog risicoprofiel. Het gaat dan om een financieringsvraag tot € 50.000,- een aanlooptijd van ongeveer 10 jaar waarbinnen bijvoorbeeld leningen moeten worden terugbetaald en de kans is aanwezig dat dat niet gaat lukken. Juist in deze categorie zit grote innovatiekracht zo is de ervaring.

Completer aanbod van financiering

Financiers hebben ook doelstellingen: zij zien hun investering graag duurzaam renderen. Van innovatieve concepten is minder makkelijk in te schatten of ze zullen slagen en wat de impact zal zijn. Ze moeten hun markt vaak zelf nog creëren en dat kost tijd. Crowdfunding is vaak hun enige optie. Ook bestaat het idee dat ‘technische snufjes’ (technische producten met MKB-potentie) makkelijker financiering vinden dan sociaal duurzame initiatieven. Dit, omdat de business cases complexer zijn. Als we innovatie een warm hart toedragen, hebben we een financieringsstelsel met lef nodig. Als dat niet zo is, dan opent dit het gesprek naar een completer financieringsaanbod.

Ben jij zo iemand?

Heb jij een financieringsvraag, of heb jij er een gehad en was dat makkelijk of moeilijk? Wij zijn op zoek naar de verhalen van initiatiefnemers. Ook gaan we langs bij financiers, zowel subsidieloketten, banken als fondsen. Hoe kijken zij tegen dit dilemma? De uitkomsten leggen we voor aan het ministerie van I&W en financiers. Wil je meepraten of op de hoogte blijven van het resultaat, laat het ons weten.

Catfluencer - credit: Tailored-by

Crowdfunding: een vliegende start

Regelmatig helpen we initiatiefnemers met crowdfunding. Zo geven we workshops voor geïnteresseerden en voor initiatiefnemers, zoals op 23 april in Echten. Ook adviseren we graag sociaal ondernemers bij het vormgeven van hun campagne. Zie hieronder twee bijzondere campagnes.

Architecture in Development

Op 19 april start de crowdfunding van Architecture in Development een internationale beweging van grassroot bouwprojecten met name in ontwikkelingslanden. Een community van meer dan 50.000 architecten en bouwkundigen realiseren bouwopgaven hand-in-hand met (vaak kwetsbare) gemeenschappen, met lokale materialen en technieken. Zie hier een prachtig voorbeeld van de bouw van de bibliotheek/school in Burundi en de school in Cambodja! Zo worden er niet alleen gebouwen gebouwd, maar ook gemeenschappen.

De ‘Unboxing Architecture crowdfunding campain’ is een campagne waarin 3 nieuwe projecten worden geselecteerd en met behulp van de community worden gerealiseerd. Dit geeft ook weer een impuls aan het netwerk van Crowdfunding in Development zelf, waardoor zij kan professionaliseren.

Tailored-by

Ook Tailored-by lanceert begin mei een campagne. Zij laten de mensen achter kledingstukken zien en zorgen op een bijzondere manier voor waardering van de makers. Via een speciale QR-code op het label van kledingstukken kun je zien wie jouw kleding heeft gemaakt en kun je hen extra waarderen door het betalen van 1 euro extra. De extra euro gaat direct naar de medewerkers van de fabriek. Je kunt het vergelijken met het betalen van een fooi in een restaurant. Met de opbrengst van de crowdfunding gaat Tailored-by er voor zorgen dat meer fabrieken en merken mee gaan doen.

Subsidieregelingen ontwikkeling

Subsidieregelingen vernieuwd

Geld kan versterken, maar ook vervormen. Zeker bij maatschappelijk initiatief. Daarom denken steeds meer gemeenten goed na over hun subsidieregelingen. GreenWish denkt mee. Geld is maar één manier om het initiatieven gemakkelijker te maken. Een goede combinatie van zaken is de clou.

Maatschappelijke initiatieven zijn vaak afhankelijk van subsidie, omdat ze iets doen waar nog geen markt voor bestaat. Maar omdat er subsidie bestaat, hoeft de overheid niet per se andere manieren te bedenken om initiatieven de ruimte te geven. Dat zou wel heel goed zijn, omdat subsidie bijna altijd eindig is. De initiatieven komen dan in de knel.

Andere instrumenten zijn bijvoorbeeld maatschappelijk aanbesteden en right to challenge. Kijk waar je gewoon direct zaken kunt doen met de initiatieven in jouw gemeente. Daarvoor moet je ze goed op het netvlies hebben: waar ze zitten, wat ze doen, hoe goed ze zijn. Die zichtbaarheid en die inhoudelijke informatie is vaak een punt. Nog maar weinig gemeenten houden gedetailleerd gegevens bij.

Veel initiatieven hebben meer baat bij praktische ondersteuning, dan bij geld. Sommigen hebben moeite met de stap van idee naar plan, anderen bij de stap van plan naar werkelijkheid. In iedere gemeente  zitten knooppunten, waar initiatieven terecht kunnen. Maak  coaching en advies onderdeel van de regeling. Bijvoorbeeld met een voucherregeling.

GreenWish denkt mee met de gemeenten Den Haag en Leusden. Binnenkort organiseren we een inspiratiegesprek over dit thema, waar we ook andere gemeenten voor willen uitnodigen. Heb je interesse, stuur een mail naar info@greenwish.nl