Greenwish Groenblog | Dailygreenspiration

GreenWish Groenblogs op Dailygreenspiration

GreenWish Groenblog is het blogpodium op DailyGreenspiration voor initiatieven die zich hebben gemeld bij GreenWish met hun groene missie.

————————–

Gastblog 1: Chantal Overgaauw over haar project: een online cursus moestuinieren met kinderen.

————————–

Gastblog 2: Jenny over haar initiatief: Guerilla Gardening Nederland.

geupdate: 11 maart 2019
Uitleg over groentes | Groen en Doen

Kennis en opleidingen voor groenvrijwilligers

In Nederland zijn jaarlijks circa 100.000 enthousiaste vrijwilligers betrokken bij de zorg voor natuur en landschap, meestal dichtbij de eigen woonomgeving. Veel van deze vrijwilligers hebben zich verenigd in lokale vrijwilligersgroepen. Vrijwilligers krijgen bij hun werk in natuur en landschap op aanvraag ondersteuning van een van de zes landelijke groene vrijwilligersorganisaties. Wil jij weten wat de landelijke organisaties voor jou kunnen betekenen? Kijk dan hier. Ook het platform Groen Dichterbij geeft veel tips voor het starten van een groen vrijwilligersinitiatief.

Daarnaast zijn er verschillende andere plekken waar je hulp kunt vinden bij het uitvoeren van je groene initiatief en/of vrijwilligerswerk.

Hoe vind ik financiering?

Niet altijd is geld nodig, maar vaak ook wel. Soms gaat het om kleine bedragen of kun je –door het lenen van materialen, of het uitwisselen van diensten- je project met gesloten beurs doen. Als je meer geld nodig hebt kun je denken aan fondsen, vouchers, gemeentelijke subsidiepotjes, sponsoring of crowdfunding.

FONDSEN

Er zijn niet zoveel fondsen die geld geven aan groene projecten, puur omdat ze groen zijn. Meestal gaat het om de sociale samenhang, die veel groene projecten natuurlijk ook in zich hebben. Een aantal landelijke fondsen waar je zou kunnen kijken zijn: Oranjefonds,  Dik Groen, of Adessium. In sommige gemeenten zijn er subsidiepotjes voor maatschappelijke (en ook groene) initiatieven. Het loont altijd de moeite daarnaar te informeren.

Via de maatschappelijke marktplaats  IdealenKompas kun je kijken of je de hulp kunt vinden die je zoekt.

VOUCHERS

De landelijke regeling Groen en Doen heeft anderen geïnspireerd tot lokale of provinciale voucherregelingen. In 2017 waren er verschillende provincies die vouchers ter beschikking stelden voor groene initiatieven, zoals Utrecht, Overijssel en Zuid-Holland. De Koninklijke Heidemaatschappij organiseert jaarlijks Kern met Pit. Daarmee kun je 1.000 euro verdienen voor je initiatief. ook hiervoor is de inschrijving voor 2018 al gesloten.  Maar hou de facebook en twitterpagina van Groen en Doen in de gaten. Zodra wij horen dat er in 2018 nieuwe voucherregelingen of wanneer de nieuwe editie van Kern met Pit op stapel staat laten we dat weten.

CROWDFUNDING

Via het crowdfundingplatform VoorNatuur kun je zelf financiële middelen en andere support voor je groene initiatief vergaren.  In de Provincie Zuid-Holland kun je daarbij ook cofinanciering ontvangen van de provincie voor projecten die bijdragen aan groen, natuur of biodiversiteit. Draagt jouw project daarnaast ook bij aan participatie door bezoekers, vrijwilligers of educatie? Dan kom je in aanmerking voor een provincieale bijdrage van maximaal 5.000 euro. De voorwaarde is dat je zelf de andere helft bij elkaar weet op te halen via crowdfunding.

 

Groen en Doen - Blijven doen

Website van Groen en Doen stopt per 1 maart

Het ministerie van LNV (destijds EZ) heeft de afgelopen jaren duizenden groene vrijwilligers gestimuleerd met een Groen en Doen-voucher.  De rijksregeling Groen en Doen bestaat al enige jaren niet meer.  Met ingang van 1 maart 2018 zal ook deze website uit de lucht gaan.

GreenWish heeft het afgelopen jaar naar andere wegen gezocht om groene vrijwilligers via vouchers en crowdfunding te ondersteunen bij hun werk voor natuur en samenleving.  We kwamen tot de conclusie dat een nieuw vouchersysteem, geheel gecrowdfund uit de samenleving  helaas niet haalbaar zou zijn.

Nieuwe mogelijkheden voor geld of andere hulp

We kwamen tijdens deze zoektocht ook een aantal andere mogelijkheden op het spoor die mogelijk voor een aantal van jullie relevant zullen zijn.

Bekijk 3 jaar Groen en Doen

Wij vinden het jammer dat Groen en Doen verdwijnt. Want wat was het mooi om te werken aan een groener Nederland vanuit de waardering en het vertrouwen dat mensen zelf weten wat zij het best kunnen doen om hun groene activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren. Duizenden mensen hebben daarvan geprofiteerd, en daardoor voor meer natuur en groen in Nederland gezorgd. Wil je meer lezen over de resultaten van Groen en Doen? Bekijk dan het evaluatierapport.

De facebookpagina van Groen en Doen op Facebook en Twitter, blijven bestaan. Hier zullen we relevant nieuws voor groene initiatieven en vrijwilligerswerk blijven delen.