trends

Sociaal ondernemingen wegwijzers voor de toekomst [#Trendblog]

Sociaal ondernemingen zijn anders zijn dan ‘gewone’ ondernemingen. Het zijn voorbodes. Zij laten zien welke veranderingen eraan zitten te komen. Hoe bijvoorbeeld de omslag naar de circulaire economie vorm krijgt. Als we daar beter naar luisteren, zouden regulier ondernemers daar hun positie mee kunnen versterken. Tijd voor meer nieuwsgierigheid bij overheid en bedrijven! Een mooi voorbeeld is Repair Café, dat als living lab op waarde wordt geschat en voor deze functie ook wordt beloond.

Voorbeelden van sociaal ondernemingen

Lena Living Lab: lenen van kleding is straks heel gewoon

Suzanne Smulders van Lena-the Fashion Library verwoordde het heel mooi: “We doen dit niet om winkeltje te spelen. We hebben een missie: verspilling in de mode voorkomen. We zijn sociaal ondernemers.” Lena is een kledingbibliotheek in Amsterdam. Hier leen je kleding van topmerken. Je kunt ook het ook kopen, als het je na het dragen bevalt. Lena is ervan overtuigd dat je over enkele jaren ook in gewone winkels kleding kunnen huren. Lena weet veel: waarom mensen lenen, wie er leent, hoe vaak kledingstukken worden uitgeleend voordat ze worden gekocht, hoe je lenen hip maakt, welke merken het sterkst zijn, hoe kleding zich gedraagt. Lena kan haar hechte community alle vragen stellen. Kortom: Lena is een levend laboratorium. Net als de vele andere kleding ruil-, deel en leen-initiatieven. De milieuwinst is evident: kleding blijft langer in omloop. Slimme merken kunnen voorop lopen in duurzaamheid, door te leren van Lena. Maar ook de overheid zou de sociale innovatie kunnen ‘oogsten’ en toepassen op andere sectoren bijvoorbeeld.  GreenWish zoekt onder meer met het Ministerie van IenW, RVO, Modint, Milieu Centraal en de gemeente Amsterdam naar wegen om onderzoek op gang te brengen. Op zo’n manier dat de sociaal ondernemers gehonoreerd worden voor hun koplopers werk.

Maatschappelijk initiatief lenalibrary

Ecodorp Boekel: laboratorium voor duurzaam bouwen

In Boekel wordt de circulaire wijk  Ecodorp Boekel gebouwd, van  30 klimaatadaptieve en klimaatpositieve huurwoningen, buurthuis, werkplaats en kantoren, met mogelijkheden voor eigen voedselvoorziening, eigen energievoorziening, eigen drinkwatervoorzieningecologische waterzuivering en duurzame ondernemingen. De wijk is een verzameling duurzame initiatieven en daarmee een laboratorium in zichzelf. Iedereen is feitelijk welkom, ook met vleermuisvriendelijke lantarenpalen of fijnstof vangende beplanting. Hoe pakt dat uit? Hoe ontwikkelen de initiatieven zich? Wie zet de kaasstolp over de wijk om te kijken hoe de initiatieven zich ontwikkelen in de praktijk en in samenhang? Hoe organiseert Ecodorp Boekel zich en hoe wordt er (democratisch) gecommuniceerd en besloten? Ecodorp Boekel is gebaat bij onderzoek, waarbij ook voor hen geldt dat zij graag (financieel en inhoudelijk) willen profiteren van het feit dat ze kraamkamer zijn.

Ecodorp Boekel - innovation expo sociaal onderneming

Repair Café: zo kan het dus zijn!

Ook Repair Café is een onderneming met een missie: voorkomen dat we spullen weggooien, die na een simpele reparatie nog prima te gebruiken zijn. Zij hebben recent samen met Natuur en Milieu de reparatie monitor ontwikkeld.  Zij onderzoekt (in opdracht van de Tweede kamer) welke producten de Repair Cafés het vaakst repareren en wat daarbij komt kijken. Zo krijgen ze meer zicht op de repareerbaarheid van de spullen. Repair Café is op deze manier gehonoreerd voor haar laboratoriumfunctie: we gaan leren van de ervaringen en met die lessen fabrikanten stimuleren tot robuuster ontwerp, zodat producten minder snel kapot gaan en beter te repareren zijn. Zo kan het werken!

repaircafe sociaal onderneming

Van wegwerp naar reparatiemaatschappij: Goed gemaakt

En dan gaat de telefoon. ”Met Nick. Ik bel je over iets dat ik belangrijk vind.” Ik luister aandachtig en wordt getriggerd door de toon in zijn stem. Bij GreenWish kom ik vaak mensen tegen die doen wat ze belangrijk vinden, en dat raakt me telkens weer. Nick vertelt dat hij samen met Floor, Senne, Paul en Hans en Nick een initiatief is gestart om het (her)gebruik van materialen te stimuleren: “We gooien veel spullen weg die nog goed te maken zijn. Dat is zonde, niet duurzaam en een gemiste kans voor de lokale werkgelegenheid.” Dat is de basis van ons initiatief Goed gemaakt. 

Zweden koos afgelopen jaar voor een krachtige aanpak: de btw op reparaties werd gehalveerd en reparatiekosten voor huishoudelijke apparaten kunnen Zweden voortaan terugvragen via de belasting. In Duitsland kun je dat ook. Nederland maakt veel reparaties juist duurder door verhoging van het lage btw-tarief. Een beweging de verkeerde kant op, vinden de initiatiefnemers van de petitie. Zij willen dit agenderen. “Wij willen dat Nederland kiest voor duurzaamheid en hergebruik, in plaats van verspilling. Daarom onze oproep aan het kabinet en de Tweede Kamerleden: Maak repareren goedkoper via het belastingstelsel.”

Wat fijn dat er mensen zijn die dit doen. Die ongevraagd en in hun vrije tijd mensen willen mobiliseren om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Op mijn vraag wat GreenWish voor hen kan doen, zegt Nick: “We willen meer massa, willen jullie partner worden en onze petitie een podium geven?”

Natuurlijk kan dat. En samen denken we na over organisaties en initiatieven in ons netwerk, die de missie van Goed Gemaakt ook een warm hart toedragen. Ook leggen we een lijntje met een groene lobbyist.  Mooi om te zien dat inmiddels meer organisaties zich hebben aangesloten als partner, zoals Repair Cafe Internationaal.

Vind je het ook belangrijk dat we langer doen met spullen en minder snel dingen weggooien? Teken dan de petitie GoedGemaakt.org en vertel het verder.

 

Clinic Omgevingswet - foto: Anne van Strien

Maatschappelijk initiatief opgelet: hier komt de Omgevingswet

De Omgevingswet geeft inwoners net zoveel invloed en macht als overheid en bedrijfsleven. In de praktijk zal dat niet vanzelf gaan. Hoe bereiden we ons daarop voor? Tijdens de clinic ‘Omgeving ontmoet Omgevingswet’ op 14 februari 2018 in de Gelderlandfabriek in Culemborg, zijn de eerste wegwij­zers daarvoor uitgedacht door een groep van ruim 30 initiatiefnemers, initi­atief versterkers, overheden en andere stakeholders. Duurzaam Door, CNME Maastricht en regio, De Coöperatieve Samenleving, Kracht in Nederland/MAEX en GreenWish geven hieraan dit voorjaar een vervolg in regionale sessies. Lees hier hoe we samen wijzer worden!

Het nieuwe begeleiden van gebiedsprocessen – GreenWish

De Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze heeft net als andere gebiedscoöperaties een proces coordinator die veel lobbyt, praat, verbindt en spint. Hij ziet zichzelf als ‘buitenboordmotor’, stuwende kracht. Wat nodig lijkt bij gebiedsprocessen als deze, is dienende begeleiding: ‘tussen’ de partijen, maar niet ‘van’ de partijen, onafhankelijk en letterlijk verstaanbaar voor iedereen. De vraag is waar je deze begeleiding verankert. Als je van iedereen bent, ben je ook van niemand. Heb je mandaat voor beslissingen? Wie betaalt je? Hoe maak je jezelf zichtbaar? Welke taal hoort hierbij? We werken een serious game uit samen met de stakeholders in het gebied van de Kleine Beerze, om zo de lessen te kunnen abstraheren.

Smeltkroes Rotterdams Havengebied– MAEX/ Kracht in Nederland

Om voor de komende 10 tot 15 jaar een gedeelte Rotterdams havengebied veilig te stellen voor ‘architecture by the people’ gaan we verdiepend kijken met verschillende initiatieven, de gemeente en bedrijven wat daarvoor nodig is. Dit is input voor de toepassing van de Omgevingwet: regels of richtlijnen die zorgen dat initiatieven /gebiedscoöperaties gelijkwaardige partner zijn in gebiedsontwikkeling. Hoe geef je gezamenlijk waarde aan wat wil ontstaan. Hoe maak je een gezamenlijk besluitvormingskader. Hoe borg je gelijkwaardigheid.

Functieprofiel ideale ambtenaar – CNME Maastricht en regio

De omgevingswet is geen handboek voor participatie. De gebruikers van een gebied weten als ‘eigenaar’ wat er speelt en wat de actuele wensen zijn. Professionele begeleiding en inbreng van vakkennis kunnen dit perspectief verrijken, maar mogen het niet overnemen. Als passie en idealisme nieuwe ini­tiatieven doet ontkiemen, dan hoort ook strijd en ondernemend pragmatisme erbij. Hoe leren betrokkenen dat? Wij gaan ons richten op energiecoöperaties. We zien kiemende initiatieven met veel enthousiasme, maar ook knelpunten en vragen. We organiseren ontmoetingen waarin we met imagineering die vraagstukken aanpakken. We stellen onder andere het functieprofiel op van de ideale ambtenaar door de ogen van initiatieven. Ook de uit­wisseling tussen de diverse aanwezige organisaties onderling is een kennisproces.

De Coöperatieve Samenleving

In Amsterdam is een groep initiatieven hun eigen omgeving coöperatief aan het ontwikkelen (de Lucas Community Nieuw West (Community BeWondernemers), Broedplaats Fenix, Pekko Bello (bewoners­bedrijf in Noord) & Coöperatie Zonzij Stadslandbouw en ECA). De zoektocht is hier om structurele samenwerking te vinden met overheid en marktpartijen. De vraag is ook: wat is de rol en mandaat van de gemeente en raad. Wat is de juridische positie van maatschappelijk initiatief en hoe kan je borgen dat het hele proces een grote leerschool is.

Wil je op de hoogte blijven van onze zoektochten, laat het weten via info@greenwish.nl en bekijk ook de poster.

 

Welkom in Nederland - boek

Welkom in Nederland

Welkom in Nederland - boek

Nederlandse schoolkinderen heten leeftijdgenoten op AZC scholen welkom, met een door henzelf gemaakt boek ‘Welkom in Nederland’. Interesse voor en inzicht in elkaars achtergrond, dat is de drijfveer van initiatiefnemer Myrna Floor.

Op 28 september 2017 zagen alle kijkers van het Jeugdjournaal  Myrna Floor vertellen over haar initiatief ‘Welkom in Nederland’. Toen werden de eerste boeken op een AZC school aan leerlingen overhandigd. Voor Myrna begon haar initiatief begin 2016. De vluchtelingenstroom naar Europa bereikte een piek, en er kwamen veel asielzoekers naar Nederland. Myrna, moeder van kinderen op de basisschool, realiseerde zich dat de kans groot was dat haar kinderen in de klas zullen gaan komen met kinderen uit Syrië, Afghanistan of Eritrea. Myrna redeneerde: als je bij elkaar in de klas komt, dan is het fijn om inzicht te hebben in de achtergrond van de ander, en om interesse in elkaar te hebben.

Een boek voor kinderen door kinderen

Ze bedacht hiervoor Welkom in Nederland: een boek voor kinderen die nieuw zijn in Nederland gemaakt door kinderen die hier al langer zijn. Met uitleg en tekeningen over de Nederlandse cultuur. En daartussen lege pagina’s voor de vluchteling kinderen om op te schrijven hoe dezelfde zaken eruitzien in hun land van herkomst. Het weer, kleding, gezinssamenstelling, brood en broodbeleg, de koning en de koningin, sporten en geloof in Nederland.

Ze klopte aan bij GreenWish. En wij dachten met haar mee over hoe ze dit mooie idee handen en voeten kon geven. Dankzij een subsidie van het Fonds Kinderpostzegels kon ze in het voorjaar van 2017 van start: met een lesdag op lagere scholen. De kinderen kregen hierbij uitleg over vluchtelingkinderen en AZCs. Daarna gingen ze aan de slag met het maken van het welkomstboek. Het boek is in de zomer gedrukt.  Vervolgens konden Myrna en een groep kinderen de eerste boeken in september overhandigen aan leeftijdsgenoten op AZC scholen.

Welkom in Nederland - tekenen in boek

Reacties waren overweldigend

De eerste oplage bestond uit 2000 boeken, en binnen twee weken waren ze op. De reacties en aanvragen waren overweldigend. Veel AZC scholen, scholen met taalklassen en lokale projecten waarin ze vluchtelingen begeleiden wilden graag met het boek aan de slag. Myrna: ‘ik krijg ook veel samenwerkingsverzoeken. Zo ga ik volgende week in gesprek met een groep jonge mensen die met kinderen op AZC scholen toekomstdromen tekent. Deze tekeningen worden op t-shirts gedrukt, en met de opbrengst maken ze projecten van de kinderen mogelijk. En de week erna sluit ik aan bij een toneelgroep die een speciale voorstelling op AZC scholen speelt. Er gebeurt ontzettend veel, en we gaan onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken.’

Myrna is nu bezig met de voorbereiding van de tweede druk, en het plan om zonder subsidie verder te kunnen gaan, door de boeken ook te verkopen. ‘Toen ik het eerste boek aan een jongen uit Syrie overhandigde, was alles helemaal de moeite waard. Ik krijg zoveel positieve reacties. Zo zei een docent van een AZC school: “Wat een ontzettend leuk initiatief en wat is het een mooi boek geworden! En leuk ook dat Nederlandse kinderen meegewerkt hebben aan de totstandkoming ervan. Ik wil heel graag onze kinderen zo’n boek geven zodat zij (en hun ouders) zich een beetje beeld kunnen vormen van ons land. Door de vertalingen die erbij staan zal dat zeker mogelijk zijn. Ik ben ook erg benieuwd wat de kinderen er zelf bij willen schrijven en tekenen.”

Wil je zelf een exemplaar van de tweede oplage? Op Welkom in Nederland kun je lezen over hoe je mee kunt doen.

LENA - Fashion Library | foto credit: Bo van Veen

Lena en het belonen van de koploper

LENA - Fashion Library | foto credit: Bo van Veen

Over een aantal jaren is het normaal, dat je niet alleen mode koopt, maar ook leent of huurt. Lena Fashion Library loopt al jaren op deze trend vooruit. Koploper zijn is niet makkelijk. Er is nog geen markt en je past in geen enkel hokje. Hoe verlicht je het leven van een koploper?

Innovatief

Lena kwam jaren geleden bij GreenWish om advies over het opbouwen van een kledingbibliotheek. Circulaire economie was nog een onbekend begrip, maar Lena was een schoolvoorbeeld: je sluit aan bij de beweging van bezit naar gebruik en je verlengt de levensduur van het product . Maar Lena doet nog iets belangrijkers: Ze verandert het imago van ‘tweede hands’. Ze maakt lenen cool. Dat is nodig om de beweging te versnellen. We willen dus veel Lena’s. Maar een innovatief bedrijf starten is zwaar: de markt is nog klein en de marges ook. Financiële starthulp kwam gelukkig van KNHM. Maar als we de innovatie breder kunnen toepassen, verlichten we niet alleen Lena, maar ook andere opstarters en reguliere bedrijven in de circulaire economie.

Krachten koppelen

GreenWish organiseerde een bijeenkomst met verschillende partijen die mogelijkheden zien voor het breder toepassen van wat Lena heeft geleerd. Heel concreet onderzoekt de gemeente Amsterdam nu ondersteuning vanuit het programma Amsterdam Circulaire Stad. En praten we verder met mode-branchevereniging Modint, over wat de ervaringen van Lena kunnen betekenen voor innovatieve modebedrijven uit hun netwerk. Hopelijk leidt dit tot een samenwerkingsproject waardoor Lena voor haar koploperspositie wordt beloond.

Lena in GreenWish initiatievenoverzicht

Lisanne - LoopedGoods | foto credit: Machteld Vermeer

LoopedGoods: Shop circulair!

 

Lisanne - LoopedGoods | foto credit: Machteld Vermeer

Tijdens de matchmakingmarkt op 10 oktober kwamen we Lisanne Addink tegen. Lisanne kennen we al heel wat jaren als voorvechtster van de circulaire en inclusieve economie. Nu heeft ze de grootste circulaire online shop van Nederland gelanceerd. Bied als sociaal ondernemer ook jouw producten aan op LoopedGoods.

Al in 2011 startte ze met VerdraaidGoed: een sociale onderneming die in opdracht van bedrijven toepassingen bedenkt voor waardeloos geworden materiaal. Je kent vast de spoorblokjes en dienbladen van oude NS borden die worden gemaakt door VerdraaidGoed. Het bedrijf analyseert reststromen, ontwikkelt producten én realiseert die ook. Samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

LoopedGoods - webshop

Circulair shoppen

Lisanne was in een feeststemming. Die dag werd bekend dat ze op nummer 63 stond op de lijst van de Duurzame 100 van dagblad Trouw.  Daarmee feliciteren we haar natuurlijk van harte! Maar ook omdat de door VerdraaidGoed gelanceerde online shop LoopedGoods hard op weg is naar een groot succes.

Lisanne: “LoopedGoods is de grootste circulaire online shop van Nederland, voor zowel bedrijven als consumenten. Het is een verzamelplek voor ondernemers die circulaire producten maken: van meubels tot kleding en voedsel.”

“Duurzame ondernemers zijn belangrijke aanjagers van het nieuwe economische systeem. Ze zijn gedreven, geloven in een duurzame toekomst én werken aan innovatieve producten. Via LoopedGoods bieden we hen een podium en maken we het gemakkelijk voor de ondernemers en voor mensen die circulair willen kopen. Zowel consumenten als bedrijven die op zoek zijn naar circulaire producten kunnen er terecht”

Denk bijvoorbeeld aan een circulair kerstpakket.  Mocht je als sociaal ondernemer ook producten willen aanbieden via LoopedGoods? Dat kan. Neem dan contact op via ondernemers@loopedgoods.com

LoopedGoods Cadeaupakket

i-did circular economy

Jezelf steeds opnieuw uitvinden als sociaal ondernemer

I-did is een echte pionier: circulair voordat het een begrip werd, en jezelf steeds opnieuw uitvinden

‘Alles stroomt’

Mireille Geijsen had een vriendin: een hoger opgeleide vluchteling afkomstig uit Koerdistan, nu woonachtig in Nederland. Uit gesprekken bleek hoe graag deze vriendin aan de slag wilde, hoe graag ze zich wilde inzetten in Nederland, maar hoe lastig het voor haar was om aan werk te komen.

Dit was voor Mireille, tot dan toe zelfstandig grafisch ontwerper, de aanleiding om in 2007 een sociale onderneming te starten. In haar onderneming moesten migrantenvrouwen werkervaring kunnen opdoen, terwijl ze producten maakten waar ze trots op konden zijn. Het werd i-did, een bedrijf voor slow fashion met een eigen, duurzaam fashion label. Want in de mode industrie viel ook nog wel iets te verbeteren.

Tien jaar later, in 2017, is i-did een groeiend bedrijf, dat nieuwe design producten maakt van resttextiel van grote bedrijven. Met de gemeente Utrecht als samenwerkingspartner op het gebied van arbeidsre-integratie, en klanten als IKEA, Heineken, Cortina en Initial, lijkt i-did een groot succesverhaal. En dat is het ook, maar als je alleen naar het succes kijkt, mis je een deel van de realiteit: de voortdurende zoektocht naar een sluitend verdienmodel, het proberen te gelde te maken van sociale impact en de taaiheid van arbeidsre-integratie.

Bloed, zweet en tranen, gevolgd door succes, gevolgd door bloed, zweet en tranen en meer succes. Het eigen circulaire model van i-did. En het verhaal van de aanhouder die wint, maar er nooit ‘is’. Want ondernemen is veranderen, en succes is geen statische vorm. Panta rei: alles stroomt.

i-did fase 1: een duurzaam modelabel

Onderin een flatgebouw in Utrecht Overvecht dat wachtte op de sloop, vestigde i-did haar eerste atelier. Een stichting werd opgericht en fondsen werden aangeschreven. Met subsidies werden de eerste naaimachines gekocht, ontwerpen getekend, werknemers gezocht en het modelabel was een feit. Echte slow fashion: kwaliteitskleding voor vrouwen, met op elk label de naam van degene die het kledingstuk gemaakt had. Echte kleding met een verhaal, en empowerment voor de vrouwen die na jaren de deur uitkwamen en op een echte werkvloer met elkaar dit label maakten. Maar winst werd er niet gemaakt: opbrengst uit de verkoop van kleding moest niet alleen de productie van de kleding dekken, maar ook het werven, begeleiden en opleiden van de migrantenvrouwen. Want dat was het hoofddoel van het project en daar waren geen betalende klanten voor.

i-did fase 2: resttextiel van bedrijven

Een aantal fondsen zei het vertrouwen op, de stichting stond onder grote druk, en het model bleek niet werkbaar. Dus ging het eigen label overboord, maar Mireille hield vast aan i-did. Want er kwamen elke dag leerlingen naar het atelier, en het atelier was zo belangrijk voor hen. Op het randje van bankroet diende zich een nieuwe partner aan, die bereid was te investeren, in het nieuwe inmiddels ontwikkelde model. Het werd het upcyclen van resttextiel van bedrijven: nieuwe designproducten van oude collecties en textieloverschotten, die door de producent van de reststroom zelf weer in gebruik wordt genomen. En natuurlijk nog altijd het opleiden van mensen naar werk, want dat is de kern. Dus leerlingen volgen een opleiding, krijgen een empowerment-traject, en doen werkervaring op door mee te draaien in de productie.

In november 2016 lanceerde IKEA Nederland de nieuwe lijn ‘Atterstalla’, prachtige keukenproducten van niet verkochte collectie van het vorige seizoen. Ontworpen en geproduceerd bij i-did, weer te koop in alle Nederlandse vestigingen van IKEA. Een prachtige mijlpaal, en voor alle betrokkenen de aankondiging van ‘het grote werk’. Het grote werk betekent ook: piektijd in de productie, harde deadlines, onzekerheid over volgende opdrachten. Allemaal factoren die lastig combineren met een groep werknemers die onder druk (nog) niet heel goed presteert, die structuur nodig heeft en ook buiten de pieken genoeg werk nodig heeft. En het blijkt, in tegenstelling tot wat veel mensen verwachten, erg lastig om genoeg geschikte kandidaten te vinden die vanuit een uitkeringssituatie weer richting werk willen.

i-did fase 3: blijvend ontwikkelen

Een bezoeker van i-did is steevast onder de indruk bij een bezoek aan het atelier: veel mensen van verschillende achtergronden aan het werk, goede machines, 2 coachruimtes, een leslokaal, gezamenlijke lunch, en overal mooie materialen en design waar je hebberig van wordt. En terwijl alle betrokkenen trots zijn op wat er nu staat, gaat de zoektocht gewoon verder. Hoe kan bv. de toestroom van leerlingen groter en stabieler worden, zodat ook de productiecapaciteit op niveau blijft? I-did is daarvoor ook in gesprek met andere gemeenten, of zij ook een traject voor ‘hun bijstandsgerechtigden’ willen. En er komen nieuwe doelgroepen, met andere vragen. Sinds vorig jaar draait een groepje statushouders mee. Zij kunnen niet mee in de reguliere trajecten, want die tijdsinvestering is te groot naast een inburgeringstraject. Maar ze willen wel heel graag ervaring opdoen in een veilige, Nederlandse bedrijfsomgeving. I-did wil daarom starten met stages voor statushouders.

I-did - circular economy

Succes

En nu de vraag die ik bij GreenWish als ondersteuner van initiatiefnemers vaak krijg: ‘zijn de initiatieven succesvol?’. Mijn antwoord is: sommige wel, sommige niet, maar het antwoord op deze vraag hangt volledig van je definitie van succes af. Ik vind i-did zeer succesvol, als je kijkt wat er is neergezet, en als je kijkt naar voor hoeveel mensen zij al iets heel wezenlijks hebben betekend. Soms is dat toeleiding naar werk, maar ook is het zelfvertrouwen, structuur in je dagelijks leven, houvast, contacten in een veilige setting. Succes zit dus zeker in de maatschappelijke impact voor de doelgroep.

Is er ook commercieel succes? De vlag kan uit: dit jaar draait i-did voor het eerst in de plus. Daar is een lange aanloop aan vooraf gegaan, en er is door veel betrokkenen heel veel geïnvesteerd. Zij vonden, en vinden, de optelsom van een toekomstig sluitend financieel model met alle al gerealiseerde impact het succes waarom zij betrokken zijn en blijven.

Wat vraagt dit van betrokkenen? Veerkracht, heel veel inzet, en jezelf steeds weer uitvinden. En wat brengt het? Een waardevol bedrijf, in alle opzichten.

 

Kike Olsder