Duurzame Dinsdag 2017

Duurzame Dinsdag-koffer open voor álle duurzame ideeën

Geef jouw idee een podium in politiek Den Haag

De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen met een duurzaam idee opgestaan. Al die ideeën verdienen een podium. Dat podium biedt Duurzame Dinsdag. Ideeën op het gebied van energie, mobiliteit of techniek bijvoorbeeld, maar ook op het gebied van voedsel, sociale innovatie en natuur. Duurzame Dinsdag is er voor álle duurzame ideeën.

Tot 15 juni verzamelt Duurzame Dinsdag inspirerende en innovatieve ideeën uit de samenleving op duurzamedinsdag.nl. Die ideeën worden op de eerste dinsdag van september aangeboden aan het kabinet. Op deze dag neemt Staatssecretaris Dijksma de koffer met ideeën in ontvangst. Dit koffertje is de afgelopen 18 jaar een icoon geworden: een icoon dat de duurzame samenleving verbindt aan de politiek. De beste ideeën krijgen letterlijk een podium die dag.

Kans op één van maar liefst zes prijzen Een jury onder leiding van Maurits Groen zal zich over de ingediende ideeën buigen. De prijzen en thema’s die dit jaar centraal staan zijn:

–         Asito Sociale-innovatieprijs, voor mensen die met hun initiatief mensen bij elkaar brengen;

–         Greenchoice Energieprijs, voor mensen die een idee, oplossing of advies hebben hoe Nederlanders dichtbij huis écht baas worden over hun eigen energie;

–         NS Reis mee-prijs, voor mensen met een idee dat bijdraagt aan meer duurzaam reizen;

–         ENGIE Jongerenprijs, voor jongeren <30 met een duurzaam idee op het gebied van technologie;

–         VHG Groenprijs, voor mensen die met hun idee of initiatief groen naar je buurt brengen;

–         Lidl Voedselprijs, voor mensen met een duurzaam idee op het gebied van voedsel.

Duurzame Dinsdag helpt initiatiefnemers verder Alle ideeën krijgen een plek in de koffer, ook ideeën die niet binnen één van de thema’s vallen. Niet alleen prijswinnaars, maar ook andere innovatieve en inspirerende initiatieven worden een stapje verder geholpen. Duurzame Dinsdag biedt toegang tot een breed netwerk aan professionals en andere initiatiefnemers. Samen verbinden, versnellen en versterken we mensen en hun ideeën.

Over Duurzame Dinsdag Duurzame Dinsdag zet zich al 18 jaar in voor een duurzame samenleving. De vele partners zorgen ervoor dat mensen met duurzame ideeën een platform krijgen en hun idee verder kunnen brengen. De Duurzame Dinsdag-koffer, vol met initiatieven van particulieren, bedrijven, jong en oud, wordt op 6 september op het Binnenhof – in de Oude Zaal van de Tweede Kamer – aangeboden aan het kabinet.

Dien jouw idee in via duurzamedinsdag.nl, en geef jouw idee een podium in politiek Den Haag!

GreenWish Rinske @ OMOOC

Online vijfdelige collegereeks: Werken met maatschappelijk initiatief gestart op maandag 18 januari

logo omoocOp dit moment barst het in Nederland van de maatschappelijke initiatieven zoals energiecoöperaties, bewonersbedrijven, zorgcoöperaties en andere sociaal innovatieve wijkontwikkelingen. Deze initiatieven lijken waarde te creëren die leiden tot een duurzaam alternatief voor het huidige economische systeem, de afgebouwde verzorgingsstaat en het traditionele politieke bestel. Ook bedrijven en overheden zien steeds meer de waarde van deze initiatieven in.

Hoe komt het dan dat er naar schatting slechts 1 op de 9 van de circa 10.000 initiatieven succesvol is? Wordt het niet tijd om beter te onderzoeken onder welke voorwaarden maatschappelijke initiatieven structureel succes kunnen boeken? Antwoorden op deze vragen, praktische tools, tips en handvatten om direct toe te passen vind je in de online collegereeks Werken met maatschappelijk initiatief die is gestart op maandag 18 januari vanaf 12.00 uur.

In deze online collegereeks kijken we samen met sprekers als Jan Jonker (hoogleraar duurzaam ondernemen bij Radboud Universiteit Nijmegen), Rinske van Noortwijk (directeur Greenwish) en Koos Janssen, burgemeester gemeente Zeist, specifiek naar de initiatieven, en naar de interactie en samenwerking – of het gebrek daaraan – tussen enerzijds maatschappelijke initiatieven en anderzijds de gemeenten. Wat zijn typische barrières voor initiatieven, en hoe nemen ze die succesvol? Welke mechanismen staan succes in de weg, en welke faciliteren succes? Wat zouden initiatieven zelf kunnen verbeteren? Waar gaat het mis bij de gemeenten? En vooral: waar zit de ‘mismatch’ en hoe kunnen we dit op effectieve wijze oplossen? GreenWish Rinske @ OMOOC

De collegereeks is bedoeld voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren. We willen hen helpen om op duurzame wijze met maatschappelijke initiatieven aan de slag te gaan. Om deze reden lichten we casussen op gemeenteniveau uit. Het vertrekpunt is het maatschappelijk initiatief. De course laat zien hoe initiatiefnemers te werk (kunnen) gaan, wat goed lukt, en waar ze nog tegen aan lopen. De casuïstiek van initiatiefnemers staat centraal. Daarom is deze course ook interessant voor initiatiefnemers van maatschappelijke initiatieven. Bij de deelnemers is geen voorkennis vereist.

Meld je aan via: www.omooc.nl en/of voor meer informatie download de flyer

 

 

——————————————————————————–

Over de initiatiefnemers

De omooc Werken met maatschappelijk initiatief is tot stand gekomen in samenwer­king met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Greenwish en is geproduceerd door de Vereniging voor OverheidsManagement, Public Cinema en Publiek Denken.

Over Omooc

Omoocs zijn videocolleges (circa 8 tot 12 minuten) die een verhaal vertellen op een frisse inspirerende manier. De naam omooc is een samentrekking van twee dingen. Ten eerste MOOC, afkorting voor Massive Online Open Course, een belangrijke ontwikkeling in het onderwijs. Ten tweede, de ‘o’ van overheid, want dat is waar de online colleges over gaan.

Omooc is een nieuwe manier van kennis delen in de publieke sector. Een course van omooc bestaat uit vijf of acht online videocolleges. Opgebouwd rond een actueel thema en gegeven door toonaangevende sprekers. De videocolleges  kunnen via omooc.nl op elk moment bekeken worden.

Run op Groen en Doen vouchers

Groenen

Groen en Doen vouchers snel op

Dit jaar werden er door het Ministerie van Economische Zaken voor de derde keer vouchers ter beschikking gesteld voor vrijwilligerswerk in natuur- en landschap en groen in de stad. GreenWish bedacht het concept van Groen en Doen, en voert de regeling samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uit.

De regeling liet eerder al zien, dat een waardering voor vrijwilligerswerk veel mensen stimuleert om actief te zijn in de natuur. Ook mensen die dat eerder nog niet waren. Toen op 1 oktober 2015 om 9.00 uur de regeling openging, was er een ware run. In enkele dagen zijn 795 vouchers van € 1000,- aangevraagd.

De bijna 1000 blogs van eerdere jaren geven een goed beeld van hoe de vouchers worden besteed. Dat is tevens het vernieuwende aan de regeling.  De controle ligt in de samenleving. Je hoeft de besteding van de vouchers niet met bonnen te staven, maar je moet bloggen. Het principe wordt nu al op meer subsidieregelingen in het land toegepast.

Lees meer

GreenWish nauw betrokken bij ASN Wereldprijs

GreenWish is al jaren nauw betrokken bij de ASN Wereldprijs. We helpen bij de voorselectie, bootcamps, pitch trainingen en coach-gesprekken. Ineke van Zanten maakt al enige jaren deel uit van de jury.

Jurylid Ineke van Zanten: “Blijf achter je idee staan, ook als het eens tegen zit”

Lees hier het interview van ASN Voor de Wereld van Morgen

Lees meer