Presentatie trendrapport Duurzame Dinsdag 2023

GreenWish maakte het rapport samen met 31 collega’s. Belangrijke onderwerpen: gemeenschapskracht, klimaatrechtvaardigheid, je verbonden voelen met alles wat leeft. Initiatieven zijn toekomstverkenners, de nieuwe wereld krijgt vorm in de samenleving. Daarom beleidsmakers en politiek: Luister naar wat daar wil ontstaan!

Bekijk de presentatie van het Trendrapport hier:

Trendrapport Duurzame Dinsdag 2023

Op 5 september 2023 vieren we de 25ste editie van Duurzame Dinsdag. Demissionair minister Rob Jetten neemt het koffertje in ontvangst, waarin niet alleen duurzame initiatieven zitten, maar ook het Trendrapport waarin we de initiatieven tegen het licht houden en duiden.

GreenWish maakte het rapport samen met 31 collega’s. Belangrijke onderwerpen: gemeenschapskracht, klimaatrechtvaardigheid, je verbonden voelen met alles wat leeft. Initiatieven zijn toekomstverkenners, de nieuwe wereld krijgt vorm in de samenleving. Daarom beleidsmakers en politiek: Luister naar wat daar wil ontstaan!

Het trendrapport is gemaakt in opdracht van het Impulsprogramma Duurzaam Initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het programma Jong Leren Eten van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Lees en download hier het rapport (pdf-versie) van Duurzame Dinsdag 2023.

Bekijk hieronder de presentatie van het trendrapport:

 

Presentatie Trendrapport – Duurzame Dinsdag 2022

GreenWish maakt een trendrapport van alle 291 initiatieven uit de koffer.

Benieuwd naar de trends in duurzaamheidsland? Initiatieven roepen iedereen, maar vooral politiek en overheid op om mee te springen. Bekijk de presentatie van het Trendrapport hier:

Presentatie Trendrapport – Duurzame Dinsdag 2021

GreenWish maakt een trendrapport van alle 414 initiatieven uit de koffer.

Benieuwd naar de trends in duurzaamheidsland? De initiatieven in de koffer van Duurzame Dinsdag zeggen iets over de toekomst. Bekijk de presentatie van het Trendrapport hier:

Duurzame Dinsdag Trendrapport 2021

Duurzame Dinsdag 2021 – Herstel de Balans

  • Hoe kunnen we als betrokken burgers, ondernemers, beleidsmakers, politici, wetenschappers, journalisten en kunstenaars de krachten bundelen om toe te werken naar ‘social tipping point’?
  • Op de weg naar Duurzame Doorbraken. Welk stukje van de puzzel heb jij in handen?

Op 7 september is het Duurzame Dinsdag, de Prinsjesdag van de Duurzaamheid. Vernieuwende initiatieven uit de samenleving worden op verschillende manieren onder de aandacht gebracht van politiek Den Haag.

Wie in de koffer kijkt van Duurzame Dinsdag, ziet een oproep tot samenwerking. Onderzoekers, ambtenaren, politici, journalisten, juristen, financiers, mede-initiatiefnemers, en andere experts, zie de koffer als een ontdekkingstocht. Nodig uit, ga in gesprek, ga samen op pad. Als we leren van de initiatieven, worden we sneller wijzer en doen we recht aan de energie uit de samenleving. De koffer is een uitgestoken hand.

Lees en download hier het hele trendrapport van 414 duurzame initiatieven van Duurzame Dinsdag 2021:

Download hier direct de pdf-versie van het  trendrapport (14mb)

Bekijk hier de presentatie van het trendrapport mocht je hem gemist hebben tijdens de livestream van Duurzame Dinsdag 2021:

In opdracht van: Duurzame Dinsdag
Powered by GreenWishNL

Kleding monitor helpt modemerken aan nieuw business model

Stel je leent een broek 10 keer uit en verkoopt hem daarna voor een goede prijs. Dan ben je niet alleen duurzaam, maar ook zakelijk goed bezig. Lenen heeft toekomst. In de nabije toekomst zullen mensen minder kleding in hun kast hebben hangen en meer gaan lenen, kleding ‘as a service’, in plaats van bezit. Wij zoeken merken die willen uitproberen of lenen iets voor hun brand is. Daarom maakten we de Kleding monitor, zie hier de demo.

Kleding lenen is nog een niche-markt, omdat libraries alleen kunnen werken met kleding die lang goed blijft en die moeten ze nu – duur – inkopen. Daardoor zijn de marges klein. Samen met onder andere LENA the Fashion Library willen we partnerschappen aangaan met kledingmerken. We willen hun collecties (bijvoorbeeld overstock) uitlenen en hen toegang geven tot de data die daaromheen worden verzameld. De merken krijgen een portal in de database waarmee ze de kleding kunnen volgen (hoe vaak uitgeleend, reparaties, reiniging) maar ook de kosten en baten en informatie over de community die hun collectie leent (lifestyle, leeftijd). Lenen wordt het nieuwe kopen.

Wil je meedoen als merk, zie dan hier de demo of de  PAGER voor aanvullende informatie en mail naar info@greenwish.nl. De Kleding monitor kwam tot stand in samenwerking met Suzanne Smulders, Bee-Ideas en het ministerie van I&W en start in april 2021.

Analyse Duurzame Dinsdag 2020

Duurzame Dinsdag 2020 – Een Ander Fundament

Gaan we terug naar het ‘oude normaal’ of komen we duurzamer, socialer en uiteindelijk ook economisch sterker uit deze periode van crisis en transitie?

Op 1 september is het Duurzame Dinsdag, de Prinsjesdag van de Duurzaamheid. Vernieuwende initiatieven uit de samenleving worden op verschillende manieren onder de aandacht gebracht van politiek Den Haag. Onder de 454 initiatieven van dit jaar zijn opvallend veel ‘game changers’. Uit een analyse van deze initiatieven blijkt dat we economische groei niet langer meer als hét medicijn zien voor een beter leven. De mens is onlosmakelijk deel van de natuur. Er klinkt een roep om een ander fundament, andere uitgangspunten, dat gaat verder dan ‘verduurzamen van het bestaande’.

Lees en download hier het hele analyse rapport van 454 duurzame initiatieven van Duurzame Dinsdag 2020:

Download hier direct de pdf-versie van het analyse rapport (9mb)

Bekijk hier de presentatie van de analyse mocht je hem gemist hebben tijdens de livestream van Duurzame Dinsdag 2020:

In opdracht van: Duurzame Dinsdag
Powered by GreenWishNL

Duurzame Dinsdag 2019 - fotocredit: Cindy van Rees

Duurzame Dinsdag breekijzer voor duurzame initiatieven.

Op de eerste dinsdag in september is het Prinsjesdag van de duurzaamheid, ofwel duurzame dinsdag. Een koffertje met honderden baanbrekende duurzame initiatieven wordt aangeboden aan de regering. Die neemt deze koffer bloedserieus. Hoe meer initiatieven in de koffer, hoe sterker het geluid. Jouw idee of initiatief kan erbij zijn! Je kunt je tot en met 3 juni aanmelden.

Wat is Duurzame Dinsdag

Duurzame Dinsdag verzamelt duurzame ideeën en initiatieven. GreenWish zoekt elk jaar naar trends en ontwikkelingen in duurzaamheidsland en maakt daarvan een analyse. Op de eerste dinsdag van september krijgt de Staatssecretaris van Milieu, mevrouw Stientje van Veldhoven, deze koffer met initiatieven en de trendanalyse aangeboden. Beleidsmakers en politici gebruiken dit en zoeken persoonlijk contact met diverse inzenders. De Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn nauw betrokken.

Initiatieven geven een inkijkje in de toekomst

Alle inzendingen dragen bij aan een betere wereld en veel ervan zijn innovatief. Ze zijn hun tijd vooruit. Ze zeggen iets over de toekomst en daar kan je veel van leren. Zo zagen we al heel lang geleden allerlei deel-concepten aankomen (auto’s, gereedschap, speelgoed, zorgmaterialen) of ‘urban-mining’ het winnen van grondstoffen uit afval, zoals medicijnen uit afvalwater. Maar ook bijvoorbeeld kweekvlees, energie-opwekkende ramen, buurt-composteerders, fiets-deel-apps die openbaar vervoer gaan vervangen, belletjesgordijnen in rivieren om plastic af te vangen of thee van bloemen in akkerranden om boer en natuur te steunen.

Nieuwe organisatievormen

Ook zagen we nieuwe organisatievormen. Zo herontdekte men coöperaties, om  samen energie op te wekken, zorg te delen, natuur te beheren en voedsel te verbouwen. Een paar jaar geleden zagen we de eerste ‘virtuele mode’ komen en de eerste initiatieven die werken aan zorgvuldige krimp van de economie. Als je iets wilt weten over de toekomst, kijk dan goed waar mensen nu mee bezig zijn.

Research & Development afdeling van de samenleving

Wij zeggen altijd: Duurzame Dinsdag is de R&D afdeling van de samenleving. Maar lang niet alles lukt, of wordt groot. Zo gaat het altijd met innovatie. Je moet heel veel uitproberen, om te weten wat dan wél werkt. Maar als we nieuwe onderwerpen vaker zien terugkomen in sociaal ondernemingen, dan weten we dat we op de goede weg zijn. Het zijn voorbodes van wat er komen gaat. Als je dit weet, dan kan je daar als beleidsmaker of politicus op gaan voorsorteren. Dan kan je duurzame innovaties sneller groot helpen maken.

Daarom wordt de koffer van Duurzame Dinsdag ook steeds vaker door allerlei instanties geraadpleegd. We werden bijvoorbeeld vorig jaar door de Belastingdienst gebeld en gevraagd naar welke trends uit initiatieven relevant zijn voor het werk van de belastingdienst. Illustratief is wat Ad Vlems, initiatiefnemer van Ecodorp Boekel ons vertelde: “Tien projecten uit de Koffer van Duurzame Dinsdag kregen extra begeleiding van het Ministerie. De rijksambtenaren die ons begeleidden, nodigden later hun nieuwe directeur uit voor een bezoek aan ons ecodorp. Na een gesprek van anderhalf uur zei hij: ‘Als landelijke regelgeving jullie tegenhoudt, laat het weten, want dit moet doorgaan!”

Landingsplaatsen voor de toekomst

Het mooie van de inzendingen van Duurzame Dinsdag is dat ze de nieuwe wereld ‘voorleven’. Ze laten zien hoe het anders kan. Door het nieuwe zichtbaar te maken, kunnen anderen hun voorbeeld volgen. Ze maken landingsplaatsen voor de toekomst. Mocht je daar deel van uit willen maken, of iemand willen tippen. Dat kan! Tot en met 3 juni kun je je idee, initiatief of onderneming aanmelden.

GreenWish maakt de analyse van Duurzame Dinsdag in opdracht van het Ministerie van IenW (Impulsprogramma Duurzaam Initiatief) en het Ministerie van LNV (Programma Jong Leren Eten). Dit blog is eerder verschenen op HetKanWel.nl

draai naar de nieuwe economie

Match: sociaal ondernemers en beleidsmakers versterken elkaar

Het liefst zijn wij oliemannetjes! GreenWish bouwt graag bruggen tussen initiatiefnemers en organisaties, want die hebben elkaar veel te bieden. Maar omdat beiden een andere logica hebben en soms letterlijk een andere taal spreken gaat samenwerken niet vanzelf. Daarom zijn we blij met het matchmaking evenement, waar initiatiefnemers en medewerkers van het Versnellingshuis elkaar ontmoetten op 26 november bij VNO-NCW in Den Haag. Een week later waren we te gast bij het Innovatieteam van het Ministerie van Sociale Zaken. Een draai naar de nieuwe economie hangt in de lucht.

De Koffer van Duurzame Dinsdag zit vol met initiatieven en sociaal ondernemingen. Sinds 21 jaar is het een verzamelplek van duurzame initiatieven. Alle inzendingen worden aangeboden aan het kabinet. Ook dit jaar maakte GreenWish een analyse van 522 inzendingen. Bovendien dragen we bij aan vervolgacties in opdracht van de Ministeries I&W, LNV en Sociale Zaken.

Duurzame initiatieven en sociaal ondernemingen kun je zien als een Research & Development afdeling van de samenleving. Er zit veel innovatie tussen, maar lang niet alles lukt. Veel initiatieven werken vanuit de toekomst, ze geven zicht op nieuwe ontwikkelingen, noemen nieuwe thema’s, vinden oplossingen voor problemen die we nu nog niet onderkennen, zoals waterbesparing en waterzuivering in huishoudens.

Omdat veel initiatiefnemers voor de massa uitlopen hebben ze vaak zelf van alles nodig: van specifieke kennis, ruimte in regels tot financiering. Aan de andere kant bieden deze voorlopers voor de overheid een enorme bron aan inspiratie en innovatie. Het contact tussen overheden en initiatiefnemers is wat ons betreft daarom altijd wederkerig: uitgangspunt is hoe kunnen we samen het nieuwe omarmen en de beweging versnellen?

Op 26 november waren zo’n vijftig initiatiefnemers te gast bij VNO-NCW in Den Haag. In opdracht van het Ministerie van I&W organiseerden Sustainable Motion, RDHV en GreenWish een matchmakingsbijeenkomst met casemanagers van het Versnellingshuis. Het Versnellingshuis Nederland circulair is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties met één doel: de Nederlandse economie circulair maken. Het ondersteunt ondernemers bij het ontwikkelen, lanceren en opschalen van circulaire producten en diensten. Je kunt er terecht met allerlei vragen. Ze fungeren als sparringpartner en kunnen helpen met specifieke kennis, ook over het vinden van financiering bijvoorbeeld. Tijdens de matchmaking werden veel matches gemaakt, die in de komende weken opvolging gaan krijgen.

Op 3 december waren we bij het Innovatieteam Ministerie van Sociale Zaken. Dit keer zonder initiatiefnemers. We spraken daar onder meer over werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor veel sociaal ondernemers is dat een primair doel van hun bedrijf. Sociaal ondernemingen zijn de sociale werkplaatsen van nu. Deze ervaringen zijn voor het Ministerie zeer relevant. Zij kunnen  wellicht gemeenten stimuleren en faciliteren om meer samen te werken met sociaal ondernemers.

 

Kledingmonitor

Kleding monitor gaat fashion libraries helpen

Kledingmonitor

Over enkele jaren kan je ook in ‘gewone winkels’ kleding lenen. Dit is wat de fashion libraries in Nederland voorspellen en zij willen deze beweging in Nederland versnellen. Dat kan alleen als merken enthousiast worden. De Kleding monitor gaat uitkomst bieden, door gegevens van geleende mode én klanten te verzamelen en beschikbaar te maken voor merken. De Kledingmonitor is een initiatief van GreenWish en Lena Library en gemaakt door Bee-Ideas. Daarnaast werken Hulaloop, Circos, Outfit Library Less en Bij Priester er aan mee.

Meer fashion libraries in Nederland

Kledingverhuur is het snelst groeiende onderdeel van de modesector, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau GlobalData. Volgens dit onderzoek zal de markt voor online kledingverhuur in 2023 groeien naar 2,5 miljard dollar (2,2 miljard euro). Lena in de Westerstraat in Amsterdam was de eerste echte kleding­bibliotheek van Nederland. Inmiddels zijn er 5 tot 7. De fashion libraries onderscheiden zich van de kringloopwinkels en vintage. De mode is in de regel nieuw en van hoge kwaliteit. Enkele merken beginnen ook eigen kleding te verhuren. Recent lanceerde H&M het leen-model in Stockholm. En Urban Outfitters Inc. startte deze zomer Nuuly, een verhuurservice voor hun eigen merkkleding en voor labels die bij hen verkocht worden, zoals onder andere Levi’s.

Lenen is business

De libraries laten zien dat lenen business is. Hoe langer de mode meegaat, des te sterker de business case. Alleen als de mode niet snel stuk gaat, of geen gebruikssporen krijgt, kan het lang en vaak geleend worden. De ondernemers laten zien dat dat het werkt. Mensen lenen kleding, vooral omdat het beter is voor het milieu, goedkoper is en om miskopen te voorkomen. Het is een alternatief voor fast fashion.

Merken zijn voorzichtig

Er bestaan veel vooroordelen bij merken over lenen. Men denkt dat de kleding snel zal slijten door onvoorzichtigheid. Maar dat is niet de ervaring van de libraries. Mensen zijn extra voorzichtig met hun geleende spullen. Bovendien wassen de klanten de kleding meestal niet zelf en juist het reinigen is kritiek. Door op de goede manier te reinigen blijft kleding veel langer mooi.

Men denkt ook dat het imago van lenen niet zal passen bij hun klanten. Maar veel merken hebben weinig contact met hun klanten. De libraries hebben juist een heel goed contact met hun klanten. Zij betrekken hen bij ondernemersvragen, zij werken samen met ‘hun communities’ om het concept te verbeteren. Hieruit blijkt onder meer dat jonge klanten door te lenen vertrouwd raken met merken die zij nu nog niet kunnen betalen, maar straks wellicht wel. Merken kunnen via de libraries veel meer te weten komen over hun klanten en hun ervaring met de kleding.

Waarom een monitor

De Kleding monitor is een idee van GreenWish na een sessie van Duurzame Dinsdag met fashion libraries en hun stakeholders. De libraries gaven aan een betere onderhandelingspositie te willen met de merken. Nu kopen ze de kleding zelf in via diverse kanalen. Maar liever zouden zij met specifieke merken direct zaken doen. Dat lukte nog niet op grotere schaal. Door merken te gaan ‘benchmarken’ en informatie te vergaren over collecties en klanten, hebben de libraries de merken meer te bieden. Het idee is geïnspireerd op de Reparatiemonitor van de organisatie Repair Café. Het ministerie van I&W/RWS stelde GreenWish en de libraries in staat om dit idee uit te werken.

Bee-Ideas en de Kleding monitor

De eerste versie van de Kleding monitor is gebouwd door Bee-Ideas. Deze sociale onderneming helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt richting werk, door IT-oplossingen uit te werken voor duurzame doelen. Een win-win situatie. De Kleding monitor werd in oktober afgerond. Het prachtige product, dat samen met de libraries is ontwikkeld, is zo opgezet dat het de libraries weinig extra inspanning kost. De libraries blijven eigenaar over hun eigen data. Zij spreken gezamenlijk af welke gegevens geanalyseerd mogen worden en voor wie.

Doorkijk naar de toekomst

De volgende stap is dat we met hulp van het ministerie van I&W, de monitor gaan uitproberen met nieuwe collecties. We gaan in 2020 minimaal 5 merken uitnodigen om specifieke collecties via de libraries te verspreiden. Vervolgens gaan we de gegevens monitoren en analyseren voor de merken en de libraries. Uiteindelijk hopen we dat deze vorm van ondernemen meer algemeen zal worden. Het zal hopelijk een impuls geven om ook collecties te ontwerpen die lang goed én populair blijven. En dat is duurzaamheidswinst.