Empowering People

LEERPROGRAMMA EmpoweringPeople

Ambtenaren, sociaal ondernemers en maatschappelijke initiatieven versterken elkaar. Steeds meer mensen in de samenleving nemen zelf het initiatief om een duurzaam project of sociale ondernemingen te starten. Deze mensen maken werk van hun goede ideeën en zijn een grote kracht achter de duurzame transitie.

Als mensen doen wat ze werkelijk belangrijk vinden, zijn ze enorm gedreven. Het is deze kracht die duurzame ontwikkeling echt zal versnellen. Als overheid wil je deze ontwikkeling graag zoveel mogelijk faciliteren en stimuleren, maar hoe doe je dat? Hoe vind je die mensen, wat hebben zij nodig en hoe kan je hen ondersteunen zonder ongelijkheid of precedenten te scheppen? En wat kun je van deze initiatieven leren? Het programma EmpoweringPeople biedt ambtenaren de gelegenheid om in een door GreenWish begeleid leertraject in de praktijk te ervaren hoe samenwerken met de samenleving er uit kan zien. Samen met GreenWish begeleid je in een periode van 4 tot 6 maanden een sociale onderneming of maatschappelijk initiatief met een hulpvraag op jouw beleidsterrein. Met EmpoweringPeople krijg je meer inzicht in wat de energieke samenleving vraagt van de overheid en doe je input op voor toekomstbestendig beleid.

Voor wie

EmpoweringPeople is een kennis traject voor ambtenaren van diverse overheidslagen en departementen. Tot nu toe deden ruim 70 initiatiefnemers en sociaal ondernemers en 150 ambtenaren mee van onder andere de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Veiligheid en Justitie, Onderwijs en Cultuur en Welzijn en Sociale Zaken en de gemeenten Leusden en Zwolle. Je werkt nauw samen met collega’s.

Tijdsbesteding

Het leerprogramma EmpoweringPeople kent 2 plenaire bijeenkomsten van een dagdeel en een intervisiebijeenkomst met je collega’s. Daarnaast ontmoet je de initiatiefnemer of ondernemer minimaal 1 keer. In de praktijk blijkt de kruisbestuiving zo waardevol dat ambtenaren en initiatiefnemers elkaar vaker ontmoeten. In een klein half jaar tijd besteed je gemiddeld 3-6 dagdelen aan EmpoweringPeople.

Ook meedoen aan EmpoweringPeople?

Heb je interesse voor een op maat gemaakt programma voor jouw gemeente of departement? Dat kan! Laat het ons weten. Dat kan per telefoon of per mail bij Rinske noortwijk@greenwish.nl of Ineke zanten@greenwish.nl

We deden EmpoweringPeople bij diverse departementen en gemeenten. Ervaringsverhalen van de deelnemers vind je op de blog.