EnergieRegie/Centrum voor Energie en Gezondheid

Maatschappelijk initiatief Energieregie - centurm voor energie en gezondheid

Energieregie (h)erkent verschillende vormen van duurzaamheid, waar wij als individu in de samenleving steeds meer mee geconfronteerd worden. Met de oprichting van dit centrum, worden deze aspecten van energie concreet en tastbaar gemaakt. Zo worden er voor iedereen heel praktische handvatten en kansen gecreeerd, waarmee men in vrijwel elke situatie -individueel of collectief- direct aan de slag kan.


Motivatie:

"Bij de transitie naar een duurzame organisatie van ons land, lijkt het alsof Nederland blijft vasthouden aan oude structuren en individuele privileges. Hoewel dat te begrijpen is, is de overgang naar een meer duurzame maatschappij, gericht op samenwerking i.p.v. concurrentie toch onvermijdelijk. Daarvoor is vertrouwen en openheid nodig. Het collectief EnergieRegie kan daarbij een inspirerende rol spelen." Alec Boswijk


Thema(‘s):
Duurzaamheid, Energie en klimaat

Bereik (gebied):
Nederland

Bijdrage GreenWish:
Coaching/klankbord, Netwerken

Jaar van aanmelding:
2009

Website:
Energie Regie<< Terug