IkcircuLeer

Maatschappelijk initiatief Ik circuleer

IKcircuLeer bevordert duurzaam onderwijs door inspirerende praktijkverhalen van duurzaam ondernemen te vertalen tot leermiddelen voor het (beroeps)onderwijs. In eerste instantie het VMBO, vanwege de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s.


Motivatie:

"Kennis over duurzaamheid bevindt zich nog vooral in bedrijven en op universitair/HBO- niveau. Maar niet in het (V)MBO, terwijl ruim de helft van de jongeren daar een opleiding volgt. Ik vind het belangrijk om juist hier duurzaamheid In het onderwijs te verankeren."Liedewij de Graaf


Thema(‘s):
Duurzaamheid, Educatie

Bereik (gebied):
Nederland

Bijdrage GreenWish:
Coaching/klankbord, Crowdfunding campagnes

Jaar van aanmelding:
2015

Website:
Ik Circuleer

Foto credits:
ASN Bank<< Terug