Smartpolder

Maatschappelijk initiatief smartpolder

Het temperatuurverschil van oppervlaktewater in verschillende seizoenen kan gebruikt worden om gebouwen te verwarmen of te koelen. Zo kan een poldergemaal voor waterbeheer omgebouwd worden tot een energiecentrale voor duurzame thermische energie. De winning van warmte uit oppervlaktewater heeft daarbij een positief effect op de waterkwaliteit.


Motivatie:

"De meerwaarde van de smartpolder voor Waterschappen kan zeer groot zijn: energieleverantie en kosten besparingen, gecombineerd met waterkwaliteitsverbetering en zoetwater voorziening." Barry Scholten


Thema(‘s):
Energie en klimaat

Bereik (gebied):
Nederland

Bijdrage GreenWish:
EmpoweringPeople, Netwerken

Jaar van aanmelding:
2014

Website:
Smartpolder

Foto credits:
initiatief Smartpolder<< Terug