Urbanacts

Maatschappelijk initiatief Doorstroom - Urbanacts

Leegstaand rijksvastgoed, integratie en huisvesting van statushouders: 3 problemen die op zichzelf zonder forse investeringen moeilijk op te lossen zijn. Door ze aan elkaar te koppelen ontstaat er een voedingsbodem voor een mogelijke oplossing. Tijdelijke huisvesting van verschillende doelgroepen, waaronder statushouders en studenten, in leegstaand rijksvastgoed verlicht de druk op de asielzoekerscentra en bevordert de integratie van deze kwetsbare doelgroep.


Motivatie:

"Het plan is zo logisch dat het bijna een raadsel is, dat het nog niet gebeurt." Arthur Middelkamp


Thema(‘s):
Sociale cohesie en samenleving

Bereik (gebied):
Nederland

Bijdrage GreenWish:
Coaching/klankbord, EmpoweringPeople, Netwerken

Jaar van aanmelding:
2015

Website:
Urbanacts

Foto credits:
Initiatief Urbanacts<< Terug