Corine van de Burgt over 15 jaar De Omslag – werken aan een ‘inclusieve samenleving’

Op 16 november waren we in buurtcentrum de Meevaart in Amsterdam bijeen met een nieuw soort beroepsgroep: Knooppunten. Nu het aantal maatschappelijke initiatieven in Nederland stijgt, stijgt ook het aantal plekken waar je terecht kunt voor ondersteuning. Deze knooppunten zijn overal. Ze vormen een soort ‘weefsel’ in de samenleving dat, op veel verschillende manieren maatschappelijk initiatief versterkt en verknoopt met instituties. Dit weefsel kwam al eerder bijeen dit jaar in Utrecht. Daar werd besloten om meer van elkaar te leren. De bijeenkomst in de Meevaart was de eerste in een reeks. De Omslag is met haar 15 jaar een zeer ervaren knooppunt.

De vraag aan De Omslag was: Wat maakt jouw concept succesvol en hoe ga jij verbinding aan met bedrijven?

Wat is De Omslag

De Omslag richt zich specifiek op Amsterdammers met een beperking een (werk)plek geven in de stad.  Ze opereert, bemiddelt en verbindt daarvoor de volgende mensen en domeinen aan/met elkaar.

   • Participanten, dat zijn organisaties die mensen met een beperking een arbeidsplek of dagbesteding bieden die bij hen past, zoals brouwerij De Prael die 150 mensen met een beperking een werkplek biedt (betaald en onbetaald)
   • De gemeente, in haar vorm als dienstverlener aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Aan dit vraagstuk werkt De Omslag mee.
   • Reguliere bedrijven, die opdrachtgever kunnen zijn voor sociale firma’s , waardoor deze ondernemingen mensen met een beperking in dienst kunnen nemen of dagbesteding kunnen bieden.
    Belangrijke producten van De Omslag: de jaarlijkse Participatiemarkt, het platform ‘Jekuntmeer.nl’, het platform voor sociale firma’s en de netwerkbijeenkomsten.

De Omslag is opgezet als zelfstandige stichting en heeft 5 a 6 mensen in dienst. Het is een sociale onderneming. Een een kwart van de stichting wordt gefinancierd uit subsidies van de gemeente en een kwart vanuit bijdrage van de maatschappelijke organisaties die aan De Omslag zijn verbonden (‘participanten’). De overige helft haalt zij als opdrachten uit het sociale domein.

Waarom is De Omslag succesvol

   • De Omslag is onafhankelijk. Ze is geen belangenbehartiger van de initiatieven en organisaties die zij faciliteert. Zij is geen uitvoeringsorganisatie van de gemeente. Zij is belangenbehartiger van de inhoud, de missie: alle Amsterdammers (vrijwilligers)werk dat bij hen past. Daardoor kan ze ook een luis in de pels zijn. En bijvoorbeeld eisen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft en sociaal inkoopt.
   • De Omslag is authentiek en ‘practise what you preach’. De Omslag koopt zelf vrijwel altijd sociaal in oftewel bij sociale firma’s. En als sociale onderneming moet zij zich permanent afvragen waar haar toegevoegde waarde ligt. Hierdoor kan zij andere sociale ondernemingen/firma’s van uit eigen ervaring (van binnenuit) coachen.
   • Data-opbouw. De Omslag heeft heel goed begrepen dat de data van de participanten over de werkwijze (wat werkt wel/niet, hoeveel vaste baan, vrijwilligerswerk, etc. ) van grote waarde is. De Omslag onderzoekt en monitort non stop. Dit maakt haar een kennisnetwerk en geeft haar autoriteit.
   • Als het gaat om het opbouwen van bedrijvenkring is De Omslag heel pragmatisch: participanten hebben meestal al contacten met bedrijven. Deze bedrijven hebben een gevoeligheid voor het onderwerp. Dit zijn de bedrijven waarmee De Omslag contact zoekt voor het uitbouwen van het netwerk.

Zouden meer mensen moeten gebruiken: Sociale inkooptrechter

De Omslag ontwierp de sociale inkooptrechter die door zorg en welzijns-organisaties gehanteerd zou moeten worden:

   • Kunnen we het zelf, met de doelgroep die we als zorgorganisaties in huis hebben?
   • Nee? kan een sociale firma het leveren of uitvoeren?
   • Nee? kan een reguliere leverancier gestimuleerd worden om zelf sociaal in te kopen/samen te werken met sociale firma’s?
   • Nee? in het laatste geval: traditioneel inkopen

Daarnaast adviseert zij de gemeente om grote opdrachten op te knippen, zodat sociale firma’s vaker kans krijgen en bundelt zij krachten van sociale firma’s zodat zij als groep mee kunnen in aanbestedingen.
Mooi om met deze groep vakbroeders en zusters ons te verdiepen in het model van De Omslag, inspiratie voor ons allen. Zie de presentatie van Corine van de Burgt.

Rinske van Noortwijk – GreenWish
27 november 2015