Samenwerken in en met gemeenten

Veel initiatieven in jouw gemeente, hoe dan?

Iedere gemeente wil veel goede maatschappelijke initiatieven. Maar weinig gemeenten hebben de voordeur voor hen open staan. Het is een hele toer om een initiatief te realiseren. Wat kan je doen als gemeente, om het initiatiefnemers gemakkelijker te maken? GreenWish vertelt uit ervaring. 

Een ding is zeker: aan ideeën bij inwoners geen gebrek. In potentie zijn er in iedere gemeente vele honderden initiatieven. Maar lang niet iedereen neemt de stap van idee naar initiatief. In gemeenten waar veel is geïnvesteerd in facilitering, zie je ook gelijk meer initiatieven, zoals in Zwolle en Gouda.

Dit zijn enkele basis-maatregelen:

Knop op de site van de gemeente: ‘Goed idee voor de stad, klik hier’, met een overzicht van praktische informatie. Zorg voor een duidelijke voordeur. Gemeente Amersfoort doet dat zo Amersfoort.nl. Midden op de homepage zit een knop ‘Initiatieven’.

Potje geld. Maak een subsidieregeling met weinig bureaucratie. Vraag bij kleine aanvragen niet naar bonnetjes, maar vraag bijvoorbeeld om te bloggen over wat er met het geld is gebeurd. Dit draagt bij aan community-building. Zorg dat ook particulieren op persoonlijke titel kunnen aanvragen. Zorg dat de subsidie ook besteed kan worden aan begeleiding bij voorbereiding en uitvoering.

Meet-up. Zorg dat ieder jaar er een gelegenheid is waar initiatiefnemers elkaar kunnen treffen. En ook kunnen kennismaken met partijen die interessant voor hen zijn. Je hoeft het niet per se zelf te organiseren, als het maar gebeurt en als je er maar bij bent als gemeente.

Digi-marktplaats. Zo’n meet-up wil je ook digitaal. Dan kunnen mensen elkaar ook digitaal vinden. En zorg er dan voor dat je als gemeente toegang hebt tot de data, want die is interessant! Hier kan je trends spotten, onderwerpen en signalen waar je in je beleid iets mee kunt. [bijvoorbeeld een lokale IdealenKompas]

Netwerk Facilitators. Initiatiefnemers zijn geen alleskunners. Gelukkig zijn veel mensen – ook ambtenaren – die hen willen bijstaan. Maak een netwerk van talent (wij noemen dat initiatievenknooppunten) en zorg dat je initiatiefnemers gericht kunt koppelen.

Begin bij jezelf. Maak een stroomschema van wat er gebeurt als een initiatiefnemer een hulpvraag voor de gemeente heeft. Wie doet wat, wanneer?  Soms is een Initiatievenmakelaar een goed idee, maar die heeft ook de medewerking nodig van collega’s. Pas als iedereen de lol van het werken met de samenleving doorheeft, loopt het stroomschema volgens plan. En dan is de volgende fase: de initiatieven en signalen uit de samenleving gebruiken als startpunt voor (nieuw) beleid.

GreenWish begeleidt gemeenten bij het regelen van de basis. We hebben ook een programma voor gemeenteraden. Meer weten? Mail ons Ineke van Zanten en Rinske van Noortwijk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *