Omgevingswet - de ideale gebiedscoach

Initiatiefgesprekken

Wat heb jij nodig voor jouw volgende stap, en hoe kunnen wij je daarbij helpen? Van gesprekken met initiatiefnemers krijgen wij vrijwel altijd energie. Het voelt eigenlijk als een voorrecht om hen van dienst te zijn. Wij gaan er vanuit dat het initiatief moet kunnen lukken en dat de initiatiefnemer in staat is om het te doen. Dat klinkt misschien als een open deur, maar als je alleen open staat voor ‘haalbare en risico-arme’ initiatieven dan gooi je de deur dicht naar innovatie.

Wij werken aan