OMOOC Werken met Maatschappelijk Initiatief

Rinske bij OMOOC

credits: Public Cinema

Een MOOC is een nieuwe vorm van educatie: korte online videocolleges, die gratis gevolgd kunnen worden. In een reeks, waarbij de deelnemers opdrachten krijgen en onderling contact hebben, of individueel, op een voor jou geschikt moment. Voor de overheid is er de OMOOC (www.omooc.nl ) en vanaf 18 januari 2016 start de OMOOC Werken met Maatschappelijk Initiatief. GreenWish werkte mee aan het curriculum.

Deze reeks bestaat uit 5 colleges, waarvan er één wordt verzorgd door GreenWish:

 • College 1. Duurzame business modellen en praktische waardecreatie (werktitel)
  Jan Jonker, Hoogleraar duurzaam ondernemen, Radboud Universiteit Nijmegen
 • College 2. Intermediaire organisaties en Knooppunten (werktitel)
  Rinske van Noortwijk, directeur GreenWish
 • College 3. Maatschappelijk aanbesteden, neem initiatieven serieus!
  Boukje Keijzer, Directeur 7Zebra’s, creatief adviesnetwerk voor maatschappelijke uitdagingen
 • College 4. Een andere organisatiecultuur (werktitel)
  Anne-Marleen Dijkhuis – organisatie-adviseur gemeente Hollands Kroon
 • College 5. Het politieke spel (werktitel)
  Koos Janssen, burgemeester van Zeist

De colleges worden een geheel door de beschouwingen van Derk Loorbach, Hoogleraar Transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Wil je meer weten of op de hoogte gebracht worden van de start, mail ons dan.