GreenWish
Wij willen dat het heel gemakkelijk wordt, om duurzame en maatschappelijke ideeën te realiseren. Daarom hebben Rinske van Noortwijk en Ineke van Zanten in 2003 GreenWish opgericht.

Onze reis
We kwamen mensen tegen met goede ideeën en begonnen met het adviseren van enkele initiatiefnemers. Dat werden er al snel steeds meer. We hielpen hen met projectplannen schrijven, stichtingen oprichten, netwerk opbouwen, financiering vinden. Nog voordat de woorden ‘burgerinitiatief’, of ‘participatiesamenleving’ bestonden, zagen wij die onstuitbare beweging. Mensen mogen weer meedoen!

We realiseerden ons al snel, dat we ons ook moesten richten op organisaties. Initiatieven staan niet op zichzelf. Om iets te kunnen betekenen, en zeker om continuïteit te kunnen bereiken, moeten ze samen kunnen werken met organisaties die daarbij belang hebben. Samenwerken gaat niet vanzelf.

Er is de afgelopen jaren veel veranderd. Er steeds meer mensen die met hun eigen initiatief aan de slag gaan, maar ook steeds meer plekken waar je ondersteuning kunt vinden. Wij noemen dit soort plekken initiatiefknooppunten. Hoe beter deze knooppunten hun werk kunnen doen, des te meer initiatieven van de grond komen. Wij zien hier voor ons zelf een belangrijke rol weggelegd.

Sociaal ondernemen met hart en ziel
GreenWish is een stichting zonder winstoogmerk en gestart met subsidies. Vanaf 2011 groeide GreenWish toe naar een hechte zwerm professionals die in opdracht werkt aan dezelfde missie. Vanuit onze jarenlange ervaring met het faciliteren van meer dan 1300 initiatieven en overheidsparticipatie in de praktijk adviseren we allerlei organisaties in de samenleving. We werken als sociale onderneming met hart en ziel.