GreenWish streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie op haar website.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan GreenWish niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

GreenWish aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stelt GreenWish het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld. Wil je iets doorgeven, neem dan contact op.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die GreenWish naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door GreenWish beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door GreenWish vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.

Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is.

GreenWish behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.