Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt door Stichting GreenWish, onder andere via de website www.greenwish.nl. Wij respecteren het recht op privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Stichting GreenWish

Stichting GreenWish is gevestigd aan de Grebbeberglaan 15, Postbus 2036, 3500 GA Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30190302. Voor vragen of verzoeken kun je per mail of per post contact opnemen met Stichting GreenWish via info@greenwish.nl.

Algemeen doel van verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht/order die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting GreenWish blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting GreenWish verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of tijdens een telefoongesprek
IP-adres (gedeeltelijk geanonimiseerd)
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

Gebruik van onze diensten

Wanneer je een contactverzoek wilt indienen met het online contactformulier, dan vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om jouw aanvraag te kunnen behandelen en daarover met jou in contact te treden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Om kwaliteit van advisering te waarborgen, wordt de informatie wel intern gedeeld. Medewerkers van Stichting GreenWish zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren. Wel is het mogelijk dat wij op basis van de aanvraag contact opnemen met derde partijen waarvan jij hebt aangegeven bij hen ook een aanvraag te hebben ingediend of dat zij actief bij de aanvraag betrokken zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting GreenWish verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Alleen met jouw toestemming en als je je niet afgemeld hebt. Het is altijd mogelijk om je voor onze mailingen af te melden.
  • Om contact op te nemen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten.
  • Stichting GreenWish analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten afte stemmen op jouw voorkeuren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@greenwish.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting GreenWish neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting GreenWish) tussen zit.

Beveiliging

Er wordt binnen GreenWish gebruik gemaakt van SharePoint om organisatiegegevens op te slaan, zodat deze gegevens niet lokaal opgeslagen staan, maar opgeslagen zijn op een beveiligde server. Bestanden die toebehoren aan de medewerkers van Greenwish, zijn ook alleen beschikbaar voor de medewerkers van Greenwish. Voor sommige bestanden geldt dat deze alleen beschikbaar zijn voor een beperkte groep medewerkers. Verder geldt voor Sharepoint dat bestanden alleen kunnen worden gedeeld met specifieke personen waaraan een specifiek e-mailadres gekoppeld is.

Stichting GreenWish neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting GreenWish maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting GreenWish’s verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@greenwish.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting GreenWish bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld of te voldoen aan wettelijke en administratieve verplichtingen.

Cookies

Bij het gebruik van de website van Stichting GreenWish worden kleine tekstbestandjes, zogenaamde cookies, op jouw computer opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de website te verkrijgen, de zogenaamde Google Analytics cookies. Dergelijke cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst. Je kunt cookies ook op elk gewenst moment verwijderen van uw computer via het menu van uw browser. Stichting GreenWish heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting GreenWish verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google waarmee wij voldoen aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Meer informatie over de typen cookies die wij gebruiken en voor welke doeleinden kan je hieronder vinden.

Door wie geplaatst? Naam Doeleind Bewaar-termijn Externe Privacyverklaring
greenwish.nl _ga functioneel 2 jaar
  _gat 1 minuut
  _gid 2 dagen
www.greenwish.nl PHPSESSID functioneel Tot einde sessie
  __atrfs geen
  __atuvc 1 jaar en 1 maand
  __atuvs 30 minuten
  apbct_cookies_test Tot einde sessie
  apbct_page_hits Tot einde sessie
  apbct_prev_referer Tot einde sessie
  apbct_site_landing_ts Tot einde sessie
  apbct_timestamp Tot einde sessie
  apbct_visible_fields Tot einde sessie
  apbct_visible_fields_count Tot einde sessie
  cookie_notice_accepted 1 jaar
  ct_checkjs Tot einde sessie
  ct_cookies_test Tot einde sessie
  ct_fkp_timestamp Tot einde sessie
  ct_pointer_data Tot einde sessie
  ct_ps_timestamp Tot einde sessie
  ct_sfw_pass_key Tot einde sessie
  ct_timestamp Tot einde sessie
  ct_timezone Tot einde sessie
  km_ai 5 jaar
  km_lv 5 jaar
  wordpress_test_cookie Tot einde sessie
addthis.com __utmx analytisch 1 jaar en 6 maanden https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
  __utmxx 1 jaar en 6 maanden
  _ga 2 jaar
  loc 1 jaar en 1 maand
  mus 1 jaar en 1 maand
  notice_gdpr_prefs 1 jaar en 1 maand
  notice_preferences 1 jaar en 1 maand
  ouid 1 jaar en 1 maand
  uid 1 jaar en 1 maand
  uvc 1 jaar en 1 maand
  xtc geen

Onvoorziene cookies

Het kan voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door derde partijen, die u niet terugvindt in het overzicht met cookies van Stichting GreenWish. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ‘embedded elementen’ bevatten, zoals een video die op YouTube is opgeslagen, maar in onze website getoond wordt. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd op de hoogte zijn van een cookie die geplaatst is door een derde. Komt u op onze websites onvoorziene cookies tegen, die u niet kunt terugvinden in het overzicht met bekende cookies? Laat het ons weten door contact op te nemen via info@greenwish.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting GreenWish en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@greenwish.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Veranderingen

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en veranderingen aan deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy- en cookie verklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit privacy statement. Wij raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 16 mei 2018 12:50

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring, neem contact op via onderstaande contactgegevens.

Stichting GreenWish
Grebbeberglaan 15
Postbus 2036
3500 GA Utrecht
Nederland
info@greenwish.nl