We willen een gelijk speelveld voor maatschappelijke initiatieven, omdat zij daadwerkelijk in actie komen voor een betere wereld. Een gelijk speelveld ontstaat, als overheid en bedrijfsleven ruimte maken. Rationeel willen zij dat wel en weten ze zelfs ook wel hoe dat moet. Maar het gebeurt nog niet. De belemmering zit op een ander bewustzijnsniveau dan de ratio. Om werkelijk plaats te maken voor duurzaam initiatief moeten we eerst “naar binnen”, op zoek naar belemmerende overtuigingen. Van binnenuit kunnen we vervolgens weer buiten kijken, naar de creativiteit en innovatie uit de samenleving. Deze tijd vraagt om van binnen, naar buiten, naar binnen te werken. We ontwikkelen bijzondere trajecten en laten je deze reis naar binnen graag ervaren.

Wij werken aan