Leerwerkbedrijf de Enk – De Laarman

Maatschappelijk initiatief leerwerkbedrijfenk

Leer- en werkbedrijf de Enk is een project van Joop Holtmaat, vrijwilliger van het eerste uur bij landbouwmuseum de Laarman én activiteitenbegeleider van een zorginstelling. Met dit initiatief wil hij mensen met een arbeidsbeperking die thuis zitten weer aan de slag helpen door hen te laten meewerken in het museum, de werkplaats en de winkel.


Motivatie:

"In de afgelopen jaren heb ik gezien hoe door de bezuinigingen in de zorg de persoonlijke aandacht voor de cliënt steeds meer kind van de rekening werd. Dat is niet alleen voor de cliënten, maar ook voor de begeleiders een achteruitgang. Ik werk al jaren binnen instellingen en heb al vele projecten opgezet voor de instellingen. Maar ik wil graag weer werkelijk met mijn cliënten bezig kunnen zijn, in een kleinschaliger opzet waarbij we ook nog eens meer contact hebben met andere mensen." Joop Holtmaat


Thema(‘s):
Sociale cohesie en samenleving, Zorg en Welzijn

Bereik (gebied):
Overijssel

Bijdrage GreenWish:
Coaching/klankbord, Opzetten business of projectplan

Jaar van aanmelding:
2008

Website:
Leerwerkbedrijf de Enk - De Laarman

Foto credits:
initiatief leerwerkbedrijf de Enk<< Terug

IVOOR, leer-werk boerderij Raalte

Maatschappelijk initiatief Ivoor

Ivoor, is een multisociale en multifunctionele plattelandsvoorziening in Raalte, waar zorg, welzijn, cultuur, onderwijs en groen elkaar ontmoeten. Er is dagbesteding en een woonvoorziening voor ouderen en mensen met een beperking. Het initiatief ontstond naar aanleiding van een Groene Wens Actie van GreenWish en is door samenwerking met Landstede en veel zorgorganisaties gerealiseerd in 2011.


Motivatie:

"Ik wil mensen een kans geven. De Groene Wens Actie was aanleiding om het initiatief op papier te zetten, focus aan te brengen en het idee uit te werken tot een haalbaar plan." Emely Booijnk


Thema(‘s):
Educatie, Sociale cohesie en samenleving, Zorg en Welzijn

Bereik (gebied):
Overijssel

Bijdrage GreenWish:
Coaching/klankbord, Netwerken

Jaar van aanmelding:
2006

Website:
Ivoor

Foto credits:
Fotopartners Zwolle<< Terug

Het Noorderlichtfonds

Maatschappelijk initiatief Het Noorderlicht

Het Noorderlichtfonds begon als initiatief voor een herberg waar mensen met hun dierbaren een fijne vakantie zouden kunnen genieten. De herberg kwam er uiteindelijk toch niet. Het Noorderlicht is nu een fonds voor kunst- en cultuurprojecten die de kwaliteit van leven voor mensen in de laatste levensfase verhogen.


Motivatie:

"Inspiratie voor Het Noorderlicht komt uit het leven zelf: de rijkdom van het leven met alle verdrietigheden en ellende. Mensen kunnen veel voor elkaar betekenen, soms is daar niet meer voor nodig dan oogcontact, een lach of het vasthouden van een hand. "Een vluchteling in een ziekenhuis in Zimbabwe. Een bed, wat water, een hand, oogcontact: je stierf mens-waardig. Ik beloofde je iets te doen met onze woordenloze ontmoeting." Laetitia Schweitzer


Thema(‘s):
Kunst en cultuur, Zorg en Welzijn

Bereik (gebied):
Nederland

Bijdrage GreenWish:
Coaching/klankbord, Netwerken, Organisatie

Jaar van aanmelding:
2006

Website:
Noorderlichtfonds

Foto credits:
initiatief het Noorderlichtfonds<< Terug

Hoeve Klein Mariëndaal

Maatschappelijk initiatief Hoeve Klein Mariendaal

Hoeve Klein Mariëndaal is een zorgboerderij en theeschenkerij. De hoeve biedt een werk- en belevingsplek aan mensen die zorg nodig hebben.


Motivatie:

"Wij willen een mooie plek realiseren waar mensen met een beperking een goede werkplek vinden en waar omwonenden een prettige plek voor recreatie kunnen vinden." Ellen Oomen


Thema(‘s):
Natuur en groen, Voedsel, Zorg en Welzijn

Bereik (gebied):
Gelderland

Bijdrage GreenWish:
Coaching/klankbord, Crowdfunding campagnes, Netwerken, Organisatie

Jaar van aanmelding:
2009

Website:
Hoeve Klein Mariëndaal

Foto credits:
Initiatief Klein Mariëndaal<< Terug

House of Hope Serbia

Maatschappelijk initiatief House of Hope Serbia

Verslaving aan drugs (en ook alcohol of gokken) is een steeds groter probleem in Servië. Wij benaderen verslaving zowel vanuit een sociaal-maatschappelijk als een psychologisch perspectief. Met House of Hope Serbia willen wij een therapeutische gemeenschap in Servië starten gericht op de rehabilitatie van (ex-)verslaafden.


Motivatie:

"Wij willen dit initiatief realiseren met een internationale groep mensen die ieder hun eigen expertise, levenservaringen en inspiratie en motivatie meebrengen." Lineke van Hal


Thema(‘s):
Sociale cohesie en samenleving, Zorg en Welzijn

Bereik (gebied):
Buitenland

Bijdrage GreenWish:
Coaching/klankbord, Opzetten business of projectplan, Organisatie

Jaar van aanmelding:
2010

Website:
House of Hope Serbia

Foto credits:
initiatief House of Hope Serbia<< Terug

Groene Wens Boot

Maatschappelijk initiatief Groene Wens Boot

Met de Groene Wens Boot kan iedereen met een beperking genieten op het water, met het hele gezin! De boot vaart in het nationaal Park de Weerribben-Wieden. Vrijwillige schippers varen mee. Er is samenwerking met onder meer Staatsbosbeheer en het Rode Kruis.


Motivatie:

"Ik weet uit ervaring hoe prettig het is om, met een gezinslid met een lichamelijke beperking in familiesfeer te kunnen genieten op het water, dat gun ik iedereen. Daarom heb ik naar aanleiding van de GreenWish Groene Wens actie initiatief genomen voor deze boot" Monique ter Beeke


Thema(‘s):
Duurzaamheid, Natuur en groen, Zorg en Welzijn

Bereik (gebied):
Overijssel

Bijdrage GreenWish:
Coaching/klankbord, Financiering, Netwerken, Opzetten business of projectplan, Organisatie

Jaar van aanmelding:
2004

Website:
Groene Wensboot

Foto credits:
Initiatief Groene Wens Boot<< Terug

De Groene Spil

Maatschappelijk initiatief De Groene Spil

De Groene Spil is een project om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkgelegenheid of een leertraject te bieden op een kwekerij.


Motivatie:

"Ik wil mensen bij elkaar brengen op een duurzame, positieve manier" Enrico Toonen


Thema(‘s):
Educatie, Natuur en groen, Werk, Zorg en Welzijn

Bereik (gebied):
Noord-Brabant

Bijdrage GreenWish:
Coaching/klankbord, Marketing en communicatie, Opzetten business of projectplan

Jaar van aanmelding:
2007

Website:
De Groene Spil

Foto credits:
Initiatief De Groene Spil<< Terug

Bos der Omarming

Maatschappelijk initiatief Bos der Omarming

Het Bos der Omarming is een herdenkingsbos als monument ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het is een burgerinitiatief in drie gemeenten: Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk en wordt gerealiseerd in het uitbreidingsgebied van het geestmerambacht. Het bos groeit per jaar en biedt een plaats waar men kan rouwen en nieuwe krachten op kan doen om vorm te geven aan het leven.
Het gebied omvat 3 hectare waarvan 2 hectare daadwerkelijk met herdenkingsbomen worden beplant.


Motivatie:

"Het idee om een herdenkingsbos te creeren ter nagedachtenis aan overleden kinderen, is ontstaan door sterfgevallen in eigen omgeving. Toen we zelf met familie een boom plantten, kwamen we erachter dat een dergelijke boom een mooie vorm is om iemand te herdenken." Agatha Bekker, Willeke de Jong, Pieter Krom


Thema(‘s):
Natuur en groen, Zorg en Welzijn

Bereik (gebied):
Nederland

Bijdrage GreenWish:
Financiering, Marketing en communicatie, Netwerken

Jaar van aanmelding:
2009

Website:
Het bos der omarming

Foto credits:
Jan Vink<< Terug

Broodje Talent

Maatschappelijk initiatief Broodje Talent

Zinvol en betekenisvol onderwijs in een zo realistisch mogelijke context. Dat is wat de Herderscheeschool uit Utrecht wil voor haar leerlingen, jongeren tussen de 12 en 2 jaar met een verstandelijke beperking. Daarom heeft zij een cateringsservice opgezet, gerund door leerlingen, met plantaardige producten uit eigen tuin. Na enkele succesvolle jaren is Broodje Talent gestopt.


Motivatie:

"Deze jongvolwassenen met een verstandelijke beperking moeten zo veel mogelijk kansen krijgen om een volwaardige en zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij te verwerven. Dit soort initiatieven kunnen daarin van grote betekenis zijn." Suus Goessens


Thema(‘s):
Educatie, Sociale cohesie en samenleving, Voedsel, Zelfredzaamheid, Zorg en Welzijn

Bereik (gebied):
Utrecht

Bijdrage GreenWish:
Coaching/klankbord, Financiering, Organisatie

Jaar van aanmelding:
2008

Website:
Broodje Talent

Foto credits:
Initiatief Broodje Talent<< Terug