draai naar de nieuwe economie

Match: sociaal ondernemers en beleidsmakers versterken elkaar

Het liefst zijn wij oliemannetjes! GreenWish bouwt graag bruggen tussen initiatiefnemers en organisaties, want die hebben elkaar veel te bieden. Maar omdat beiden een andere logica hebben en soms letterlijk een andere taal spreken gaat samenwerken niet vanzelf. Daarom zijn we blij met het matchmaking evenement, waar initiatiefnemers en medewerkers van het Versnellingshuis elkaar ontmoetten op 26 november bij VNO-NCW in Den Haag. Een week later waren we te gast bij het Innovatieteam van het Ministerie van Sociale Zaken. Een draai naar de nieuwe economie hangt in de lucht.

De Koffer van Duurzame Dinsdag zit vol met initiatieven en sociaal ondernemingen. Sinds 21 jaar is het een verzamelplek van duurzame initiatieven. Alle inzendingen worden aangeboden aan het kabinet. Ook dit jaar maakte GreenWish een analyse van 522 inzendingen. Bovendien dragen we bij aan vervolgacties in opdracht van de Ministeries I&W, LNV en Sociale Zaken.

Duurzame initiatieven en sociaal ondernemingen kun je zien als een Research & Development afdeling van de samenleving. Er zit veel innovatie tussen, maar lang niet alles lukt. Veel initiatieven werken vanuit de toekomst, ze geven zicht op nieuwe ontwikkelingen, noemen nieuwe thema’s, vinden oplossingen voor problemen die we nu nog niet onderkennen, zoals waterbesparing en waterzuivering in huishoudens.

Omdat veel initiatiefnemers voor de massa uitlopen hebben ze vaak zelf van alles nodig: van specifieke kennis, ruimte in regels tot financiering. Aan de andere kant bieden deze voorlopers voor de overheid een enorme bron aan inspiratie en innovatie. Het contact tussen overheden en initiatiefnemers is wat ons betreft daarom altijd wederkerig: uitgangspunt is hoe kunnen we samen het nieuwe omarmen en de beweging versnellen?

Op 26 november waren zo’n vijftig initiatiefnemers te gast bij VNO-NCW in Den Haag. In opdracht van het Ministerie van I&W organiseerden Sustainable Motion, RDHV en GreenWish een matchmakingsbijeenkomst met casemanagers van het Versnellingshuis. Het Versnellingshuis Nederland circulair is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties met één doel: de Nederlandse economie circulair maken. Het ondersteunt ondernemers bij het ontwikkelen, lanceren en opschalen van circulaire producten en diensten. Je kunt er terecht met allerlei vragen. Ze fungeren als sparringpartner en kunnen helpen met specifieke kennis, ook over het vinden van financiering bijvoorbeeld. Tijdens de matchmaking werden veel matches gemaakt, die in de komende weken opvolging gaan krijgen.

Op 3 december waren we bij het Innovatieteam Ministerie van Sociale Zaken. Dit keer zonder initiatiefnemers. We spraken daar onder meer over werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor veel sociaal ondernemers is dat een primair doel van hun bedrijf. Sociaal ondernemingen zijn de sociale werkplaatsen van nu. Deze ervaringen zijn voor het Ministerie zeer relevant. Zij kunnen  wellicht gemeenten stimuleren en faciliteren om meer samen te werken met sociaal ondernemers.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *