Het rijk heeft niet zoveel met individuele maatschappelijke initiatieven op zich. Maar wel met de signalen die je eruit kunt halen. Want maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers zijn vaak koplopers, ze laten zien waar het heen gaat. En de rol op rijksniveau is juist: vertalen van die signalen naar toekomstig beleid. GreenWish helpt bij het filteren van en betekenis geven aan de signalen en vertalen naar de systeemwereld. We werken voor verschillende ministeries.

Opdrachten

Empowering People nieuwe stijl
Met Drift en MVO Nederland maken we in 2017 een nieuwe start met het faciliteren van initiatieven vanuit de transitiegedachte. We nodigen koploper-initiatieven en gevestigde bedrijven uit in een keten die transitierijp is. Deze ondernemers krijgen de kans elkaar wederzijds te versterken. Ambtenaren creëren de context voor een vliegende start. Het is het vervolg op EmpoweringPeople dat 4 jaar liep. Ambtenaren van de Ministeries EZ, IenM, OC&W, Veiligheid en Justitie en BZK deden mee aan een van de edities van het leerprogramma Empowering People 

Duurzaam Doen Café - over voedsel
Duurzame Dinsdag Zaal

Duurzame Dinsdag parels van initiatieven
GreenWish werkt al jaren mee aan Duurzame Dinsdag. In opdracht van het Ministerie van IenM maken wij jaarlijks analyses van de ingezonden initiatieven. Ook dit jaar begeleidt het ministerie van IenM een aantal kansrijke initiatieven uit de koffer van Duurzame Dinsdag 2016. Doel is tweeledig: de initiatieven komen hierdoor een stap verder en het ministerie krijgt meer inzicht in haar rol in de energieke samenleving. GreenWish adviseert samen met Royal Haskoning DHV de matches en de adviestrajecten.

Initiatieven knooppunten
Overal in het land zijn plekken waar initiatiefnemers naar toe kunnen met vragen: knooppunten.  In opdracht van het ministerie van BZK deden we een verkenning en ontwikkelden we een academie voor deze intermediaire organisaties om de professionaliteit te bevorderen. Ook onderhouden we een leerkring van gemeenten die meer willen samenwerken met deze knooppunten.

Anders kijken naar subsidies
In opdracht van Economische Zaken ontwikkelden wij Groen&Doen een voucherregeling voor groene vrijwilligers. Initiatiefnemers bloggen over hun activiteit. Dit levert niet alleen een interessante database op, de kosten voor controle zijn lager. Deze succesvolle aanpak krijgt navolging op verschillende plekken in het land.