Maak ruimte voor maatschappelijk initiatief

Wil je meer doen met maatschappelijk initiatief? GreenWish laat je zien, hoe je de rode loper uitrolt, elkaar gemakkelijker vindt en meer samenwerkt. Meer ruimte voor maatschappelijk initiatief vraagt iets actiefs van gemeenten, provincies én het rijk. Wij denken graag met je mee.

Een houding kwestie
Deze tijd vraagt om een andere houding van de overheid. Kort door de bocht: minder zelf doen, en méér zorgen dat anderen het beter kunnen. Er zijn inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven die ook willen bijdragen aan dezelfde maatschappelijke doelen, als waar jij aan werkt. De vraag is steeds: ‘wat kunnen wij als overheid doen, zodat de samenleving (inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties) succesvoller wordt?’ Je bereikt dan sneller en efficiënter je doel. GreenWish adviseert vanuit jarenlange praktijkervaring  bij het spiegelen van deze houding.

Weet wat er speelt
Als je goed weet wat er gaande is in je werkveld, kan je ook je interventies goed plannen. Je moet zicht hebben op waar het wel en niet beweegt. Waar mensen niet mee doen of buiten de boot vallen. Waar beleidsthema’s blijven liggen. Waar onaanvaardbare ongelijkheid ontstaat. Of waar met een kleine ingreep veel meer succes ontstaat. GreenWish adviseert hoe je daar zicht op krijgt. Een lokale maatschappelijke marktplaats kan daar behulpzaam bij zijn.

Betrek de hele organisatie
De echte beslissers zitten vaak op onvermoede plekken. Controllers, juristen, inkopers, hebben meer invloed dan we denken. We moeten vooral ook deze mensen de rugdekking geven bij hun moedige besluiten om iets anders te doen dan ‘normaal’. GreenWish kijkt naar de hele keten.