Maak ruimte voor maatschappelijk initiatief

Wil je meer doen met maatschappelijk initiatief? GreenWish laat je zien, hoe je de rode loper uitrolt, elkaar gemakkelijker vindt en meer samenwerkt. Meer ruimte voor maatschappelijk initiatief vraagt iets actiefs van gemeenten, provincies én het rijk. Wij denken graag met je mee.

Een houding kwestie
Deze tijd vraagt om een andere houding van de overheid. Kort door de bocht: minder zelf doen, en méér zorgen dat anderen het beter kunnen. Er zijn inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven die ook willen bijdragen aan dezelfde maatschappelijke doelen, als waar jij aan werkt. De vraag is steeds: ‘wat kunnen wij als overheid doen, zodat de samenleving (inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties) succesvoller wordt?’ Je bereikt dan sneller en efficiënter je doel. GreenWish adviseert vanuit jarenlange praktijkervaring  bij het spiegelen van deze houding.

Weet wat er speelt
Als je goed weet wat er gaande is in je werkveld, kan je ook je interventies goed plannen. Je moet zicht hebben op waar het wel en niet beweegt. Waar mensen niet mee doen of buiten de boot vallen. Waar beleidsthema’s blijven liggen. Waar onaanvaardbare ongelijkheid ontstaat. Of waar met een kleine ingreep veel meer succes ontstaat. GreenWish adviseert hoe je daar zicht op krijgt. Een lokale maatschappelijke marktplaats kan daar behulpzaam bij zijn.

Betrek de hele organisatie
De echte beslissers zitten vaak op onvermoede plekken. Controllers, juristen, inkopers, hebben meer invloed dan we denken. We moeten vooral ook deze mensen de rugdekking geven bij hun moedige besluiten om iets anders te doen dan ‘normaal’. GreenWish kijkt naar de hele keten.

Opdrachten

Subsidieregelingen vernieuwd
Voor de gemeente Den Haag en Leusden zetten wij de bestaande subsidieregelingen voor duurzame initiatieven in de nieuwe tijd. Initiatieven hebben niet alleen behoefte aan geld, maar ook aan kennis en menskracht, opdrachten en partnerschappen. GreenWish adviseert hoe de gemeente de subsidieregeling onderdeel kan laten zijn van een ‘ondersteuningsstructuur’. Een mix van maatregelen om het initiatieven zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ook adviseren we over de controle op de regeling en hoe deze meer in de samenleving kan komen te liggen.

IMG_6392 19mrt15 aanwezigen

Initiatievenmarktplaats
Kennis en ervaring zitten in de samenleving. In De Wolden brachten we initiatiefnemers en ondersteuners bij elkaar op een live initiatievenmarktplaats. Ter plekke werden initiatiefnemers gematcht met mensen en organisaties die hen verder konden helpen, bijvoorbeeld op het gebied van juridische ondersteuning, financiering of netwerk.

Sfeer bijeenkomst 26 mei 02

Empowering People
Zwolle, Leusden en Rijswijk doen mee aan het leerprogramma Empowering People. Lees hun ervaringen op de speciale blogsite.

foto adviesgesprek 11 juni Jos en Christian

Overheidsparticipatie
De gemeente Kampen telt veel actieve wijk- en dorpsverenigingen en dorpshuizen. Ieder van hen vervult op eigen wijze een belangrijke rol in het leefbaar houden van de wijk of dorp. Door zelf activiteiten te organiseren, belangen te behartigen van bewoners, of juist activiteiten van anderen te faciliteren. Samen met Plan en Aanpak begeleidde GreenWish het koerstraject “Sterke dorpen en wijken maken we samen”.

foto adviesgesprek 15 juni marijke en marieke

Campagne
In Nijkerk organiseerden we een campagne om iedereen te mobiliseren een  bijdrage te leveren aan een klimaatneutrale gemeente.
We gingen op zoek naar Nijkerkers met een groot netwerk en trekkracht. Samen met hen organiseerden we enkele bijeenkomsten. Een digitaal platform ondersteunde het werk. WijNijkerk maakte veel duurzaam maatschappelijk initiatief los.