NME Centra Knooppunt GreenWish

NME centrum als knooppunt voor maatschappelijk initiatief

Training Initiatievenknooppunt
31 mei 2016

Wat is je rol als NME centrum ten aanzien van bewonersinitiatieven? En hoe vul je die rol in? Een eenduidig antwoord is er niet, maar op 31 mei hebben 7 centra op dit onderwerp nieuwe inzichten opgedaan, gediscussieerd en plannen gemaakt. In het najaar (20 september 2016) wordt de training nog een keer gegeven.

Wat viel ons op?

  1. 1.We gaven deze training ook in 2014. Er is in twee jaar veel veranderd in de ‘omgevingsgerichtheid’ van NME centra: de centra zijn een stap verder. In 2014 voerde nieuwsgierigheid naar bewonersinitiatieven (wat zijn dat, voorbeelden, wie zitten erachter) de boventoon; men was nog niet in gesprek met initiatiefnemers. In 2016 hebben de deelnemers een goed beeld van initiatiefnemers; ze worden ook door bewoners benaderd. De vraag is nu verschoven naar: hoe bakenen we de ondersteuning af, en hoe breng je initiatievenondersteuning in lijn met de opdracht vanuit je opdrachtgevers?
  1. 2.Dit laatste is soms een lastig punt: prestatieopdrachten van bovenaf versus het ondersteunen van initiatieven van onderaf. Als je initiatieven ondersteunt zit de energie, de keuze voor onderwerp en de aanpak, bij de initiatiefnemer. Dit wil je niet overnemen. Of bewonersinitiatieven daarmee binnen jouw opdracht vanuit de gemeente passen is dus een vraag. Om te ontdekken waar de aansluiting zit, en om initiatiefnemers van dienst te kunnen zijn, zal je je wel open moeten stellen. Je moet dus binnen je opdracht een deel ‘vrije speelruimte’ scheppen.
  1. 3.De ene initiatiefnemer is de andere niet. Sommige mensen hebben veel noten op hun zang, of hebben veel ondersteuning nodig. Of je dat kunt geven, hangt o.a. weer af van of een initiatief aansluit bij jouw speerpunten. Heel belangrijk is verwachtingsmanagement: geef bij de start altijd aan dat de initiatiefnemer de initiatiefnemer blijft, en dat jij vanaf de zijlijn ondersteunt. Spreek na een intake duidelijk af welke acties jij opvolgt. Je hoeft de aap niet op je schouder te nemen. Als na verloop van tijd blijkt dat het initiatief zo relevant is dat je partner wilt worden, kun je op een andere manier gaan samenwerken.
  1. 4.Bij de lunch schoof Shaaz van Urban Farming 035 aan: een beweging van inwoners van Hilversum die moestuinen starten in de stad. Een bewonersinitiatief dat het eerste stadium ontstegen is: ze worden inmiddels veel gevonden en geconsulteerd om anderen te helpen bij het starten van moestuinen. Allemaal onder het motto: Groen, Gezond en Gezellig. Samen kwamen we erop uit dat een NME centrum een belangrijke rol kan hebben als schakelpunt: een spil tussen bewonersbeweging en beleidsmakers. De bewoners zijn druk bezig in de tuinen, en lopen daarbij tegen hindernissen aan (bestemmingsplannen, buurtdynamiek, enz.). Deze signalen zijn relevant voor gemeente en beleidsmakers. Een NME centrum kan deze signalen doorgeven: van onder naar boven en andersom.
  1. 5.Schakelpunt, of knooppunt, is één manier om je centrum te positioneren. Je kunt veel rollen kiezen: initiatief ondersteuner, makelaar / verbinder, communitybuilder, adviseur (in opdrachten). Je kunt eigen projecten uitvoeren, meedoen in projecten van anderen of samen met anderen projecten opzetten. Het is belangrijk om niet te gaan zwemmen, en goed om je heen te kijken. Welke ondersteuningspunten zijn er al? Kloppen initiatieven bijvoorbeeld aan bij de welzijnsorganisatie? Op basis van een omgevingsanalyse kun je je eigen positie kiezen.

 

In samenwerking met GDO organiseren wij deze trainingen
“NME centrum als knooppunt voor maatschappelijk initiatief”.

Als je geïnteresseerd bent in deelname, meer informatie wilt of vragen hebt, geef het door aan
Kike Olsder, olsder@greenwish.nl of Vivian Siebering, v.siebering@vereniginggdo.nl.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *